vazinargham | Неотсортированное

Telegram-канал vazinargham - مدیریت‌ مالی || حسابداری

57516

﷽ شامد: 1-1-1436-61-3 @S_s922 👈 ادمین تبلیغات تاریج ایجاد کانال: ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ مدیررسانه: فرهاد جعفری حسابدار هنرآموز حسابداری مدرس دانشگاه عضوانجمن حسابداری ایران عضو انجمن حسابداران خبره ایران پیج اینستاگرام؛ Instagram.com/vazinargham

Подписаться на канал

مدیریت‌ مالی || حسابداری

هرکس یارانه نقدی میخواهد، باید دسترسی بحساب بانکیش را بدهد 😲

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۶ موجودیها

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

✅ فوق العاده شب کاری موضوع ماده (58) قانون کار به چه کسانی تعلق می گیرد و مقدار آن چقدر می باشد؟

🔹 فوق العاده شبکاری موضوع ماده (58) قانون کار ناظر بر کارگرانی است که کارشان در طول ماه گردش نداشته (غیر نوبتی) و ساعت کار آن ها در فاصله بین 22 شب و 6 صبح واقع می شود.

🔹 برای این قبیل کارگران برای هر ساعت کار در شب 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی به عنوان وق العاده شبکاری تعلق می گیرد.

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

✅ تاثیرپذیری از نوسانات قیمت:

🔹 بسیار دیده شده معامله گران تحت تاثیر نوسانات، روش و برنامه خود را فراموش می کنند.

🔹 این تفکر در زمانهایی که بازار حرکات شدیدتری دارد شیوع بیشتری پیدا می کند. افراد در این زمان ها با این تصور که “بازار حرکات شدیدی دارد.

🔹 چرا من استفاده نکنم” از روش خود پیروی نکرده و ناخواسته موجب زیان حسابشان می شوند.

🔹 تنها بعد از قبول ضرر است که فرد می فهمد که حرکتش کاملا اشتباه بوده است.

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

✅ اصول حسابداری

🔹 مفیدترین تعریف از اصول را می توان از بیانیه های شماره 4 هیات اصول حسابداری بدست اورد. در بیانیه امده اصول ریشه در تجربه , استدلال, سنت, بکارگیری و الزام عملی دارد. همچنین در این بیانیه میثاقها و قواعد و روشهای لازم را برای تعریف عملیات پذیرفته شده حسابداری در یک زمان معین در بر می گیرد.

🔹 در این تعریف اصول و مفروضات بنیادی از یکدیگر متمایز شد ه است و اصول فراگیر زیر مجموعه اصول پذیرفته شده حسابداری محسوب و به شرح زیر تعریف شده است:

🔹 اصول فراگیر حسابداری از لحاظ تعداد محدودند اما ماهیتی بنیادی دارند این اصول رویکرد کلی حسابداری را برای شناسایی و اندازه گیری رویدادهایی که بر وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد انتفاعی موثرند مشخص می کنند.

🔹 اصول به معنی مفاهیمی نسبتاا دائمی چون دیگر علوم مطرح نمی کند.

🔹 اصول متمرکز بر ستانده ها: صول متمرکز بر نهاده های حسابداری به دو گروه اصول حاکم بر قواعد کلی عملیات و اصول محدود کننده طبقه بندی می شود.

🔹 اصول حاکم بر قواعد کلی عملیات: این اصول را می توان به اصول مربوط به شناخت درامد فروش و شناخت هزینه ها تفکیک کرد.

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

جزوه حسابداری پیمانکاری
(عباس زاده)

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

🔹 مثال : شرکت سهامی مقدور دارای 5.000 سهم عادی یک هزار ریالی است. این شرکت، 20 درصد سود سهمی اعلام نموده است. ثبت های لازم هنگام اعلام و توزیع سود سهمی به قرار زیر خواهد بود:

هنگام اعلام:
سود انباشته 1.000.000
سود سهمی قابل توزیع 1.000.000

هنگام توزیع:
سود سهمی قابل توزیع 1.000.000
سرمایه سهام عادی 1.000.000

🔹 تحلیل: سود سهمی قابل توزیع، بدهی تلقی نمی شود، بلکه به عنوان سرمایه ی پرداخت شده در بخش حقوق صاحبان سرمایه گزارش می شود. پس از اعلام و توزیع سود سهمی، سرمایه ی پرداخت شده، افزایش و سرمایه ی تحصیل شده توزیع نشده (سود انباشته) کاهش می یابد. اما جمع حقوق صاحبان سهام تغییر نمی نماید.

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

بدون شرح

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

✅ وضعيت درآمدهاى مالياتى طى هشت ماه نخست۱۳۹۶/ شامل ارقام مطلق و درصد تغيير نسبت به مدت مشابه١٣٩۵:

🔹ماليات اشخاص حقوقى غيردولتى؛ ١١.٨هزار ميليارد تومان (۶درصد كاهش)

🔹ماليات حقوق كاركنان بخش خصوصى؛ ٣هزار ميليارد تومان (٣درصد افزایش)

🔹ماليات مشاغل؛ ٣.١هزار ميليارد تومان (١٣.۵درصد افزايش)

🔹ماليات بر واردات؛ ۶.۹هزار ميليارد تومان ( ١١درصد افزایش)

🔹ماليات بر ارزش افزوده؛ ١۶هزار ميليارد تومان (۱۸.۴درصد افزايش)

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

حال و روز فضای مجازی

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

نکته مدیریتی:

برای حل مشكلات احتمالی، دورانديش باشيد و مطمئن باشيد با در نظر داشتن چند راهكار تخصصی، هرگز در موارد اضطراری غافلگير نخواهيد شد.

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

✅ ابلاغ مصوبه جدید شورای حقوق و دستمزد دولت

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

✅ سود تسویه

🔹 برخی از شرکت های سهامی، سرمایه ی پرداخت شده را به عنوان مبنایی برای تقسیم سود بکار می برند.

🔹 از نظرگاه حسابداری، هنگام توزیع سرمایه ی پرداخت شده به عنوان سود سهام، باید به اندازه ی کافی افشا صورت پذیرد.

🔹 هنگامی که شرکت سهامی، سود سهام را بیش از سود سهام قابل توزیع، اعلام و پرداخت می نماید، مازاد بر سود قابل توزیع، برگشت سرمایه ی پرداخت شده است.

🔹 از آنجا که سرمایه ی قانونی را نمی توان کاهش داد، بنابراین، معمولاً صرف سهام کاهش داده می شود که به اصطلاح به آن سود تسویه می گویند.

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

شرح وظایف حسابدار فروش

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

🔹 مثال:
شرکت سهامی عادل در تاریخ 1384/12/29 مبلغ 2.000.000 ریال سود سهام، پیشنهاد نمود، در تاریخ 31/4/85 سود پیشنهادی، توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام از تصویب گذشت.

🔹 در تاریخ 1385/12/29 (حداکثر مدت تعیین شده از نظر قانون تجارت ایران) به دلیل مشکل نقدینگی، معادل سود سهام قابل پرداخت به سهام داران سفته های 6 ماهه با نرخ بهره ی سالانه، 24 درصد تسلیم گردید. در تاریخ 1386/06/31 با تحویل سفته ها از سهام داران، وجوه نقد لازم به آن ها پرداخت گردید. ثبت های لازم به قرار زیر خواهد بود:

تاریخ 1384/12/29
در این تاریخ، صرفاً در یادداشت های توضیحی صورت های مالی، سود سهام پیشنهادی افشا می شود.

تاریخ 1385/04/31
سود انباشته 2.000.000
سود سهام پرداختنی 2.000.000

تاریخ 1385/12/29
سود سهام پرداختنی 2.000.000
اسناد پرداختنی 2.000.000

تاریخ 1386/06/31
اسناد پرداختنی 2.000.000
هزینه ی بهره 240.000(1)
وجوه نقد 2.240.000

(6/12*24%*2.000.000)(1)

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

استاندارد حسابرسی شماره ۹۲
اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

نکته مدیریتی

نقش تبليغات را در سودآوری سازمان ناديده نگيريد

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

✅ شناخت درامد فروش

🔹 انجمن حسابداران امریکا درامد فروش را بر اساس مفهوم محصول به شرح زیر تعریف کرده است: درامد فروش, بیان پولی تمام محصولات یا خدمات انتقال یافته توسط واحد انتفاعی به مشتریان ان طی یک دوره مالی است.

🔹 انتقاد عمده به این تعریف این ایت که روش درصد پیشرفت کار در این تعریف لحاظ نشده است.

🔹 هیات استانداردهای حسابداری مالی فروش را از جهت عکس مورد توجه قرار میدهد: درامد فروش عبارت است ازورود دارایی به یک واحد انتفاعی یا افزایش داراییهای موجود ان و یا تسویه و یا کاهش بدهیهای ان یا ترکیبی از انها که از تحویل یا تولید کالا , ارائه خدمت یا سایر فعالیتهایی که جز عملیات اصلی واحد انتفاعی است ناشی شده است.

🔹 انتقادها بر این تعریف: این تعریف محصول واحد انتفاعی را با دریافتهای ان مربوط می داند به بیان دیگر اندازه گیری و زمان شناسایی درامد فروش با فرایند ایجاد ان مخلوط شده است.

🔹 هیات اصول حسابداری نیز درامد فروش را چنین تعریف کرده است: افرایش ناخالص در داراییها یا کاهش ناخالص در بدهیها که بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری شده و منتج از فعالیتهای انتفاعی واحد است و موجب تغییر حقوق صاحبان سرمایه می شود .

🔹 در مقام مقایسه تعریف اول بر دوم وتعریف دوم بر سوم مرجح است.

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

مقاله:
بررسی تاثیر چرخه عمر و جریان نقد آزاد بر بازده و نسبت پرداخت سود سهام

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

شرح وظایف حسابدار حقوق و دستمزد

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

🌷ترفندهای مدیریت در ایران
@Marketing_CRM
🌷آموزش ثبت‌های پرکاربرد حسابداری (0 تا 100)
@Accounting_House
🌷آموزش ویدئویی حسابداری و مالیات
@modiriat_hesabdari95
🌷صفر تا صد مالیات
@hesabdariran1395
🌷پروژه بزار یا پروژه انجام بده پول بگیر
@asanprojeh
🌷نکات کاربردی در تحریر دفاتر قانونی
@hesabdarijavan
🌷 نکاتی که پولدارها به شما نمی گویند !!
@sarmayedar_com
🌷آموزش نکات مهم مالیاتی
@moshavermalimohammadi
🌷آموزش صفر تا صد اکسس
@AccessTraining
🌷فوت وفن مالیاتی و بیمه
@roshangaransaba_co
🌷مشاور روابط کار و تامین اجتماعی
@mahboobyaghooti
🌷کتابخانه حسابداری
@hesabdare71
🌷رمز و راز ورود به دنیای کار حسابداری
@hesabanhoushyar
🌷آموزش استاندارهای حسابداری و قوانین مالیاتی
@noviinacc
🌷آموزش حسابداری
@account_169
🌷بيمه عمر پس اندازي طلائي براي تمامي سنين
@asgaripasargad96
🌷فراخوان مقالات
@doctora1
🌷خدمات مالی صدراسپیدشاهوار
@sadra_sepid_shahvar
🌷دانشجویان اقتصاد دانشگاه شریف
@Signal99
🌷جذب مدرس از سراسر کشور
@asanmodares
🌷مشاوره مالیاتی رایگان(۲۴ساعته)
@samane_1526
🌷استخدام و اخبار استخدامی
@karajkaar
🌷آموزش و مشاوره رایگان حسابداری
@academikiyanhesab
🌷از کارشناسی ارشد حسابداری تا دکتری
@acctests
🌷آموزش حسابداري ونرم افزار پادِس
@pades_acc
🌷حسابداران آتیه نما
@hesabdaran_atieh_nama
🌷کانال استخدامی حسابداری
@estekhdamacc
🌷نرم افزارهای شغلی
@daneshyarmanagementclinic
🌷اولین و بزرگترین کانال ارشد و دکتری
@OstadSafavi
🌷آموزش حسابداری کاربردی و تخصصی
@hesabdaribafathi
🌷از آگهی های جدید استخدامی با خبر شوید
@estekhdamhesabdar
🌷فایلها و نکات ارزشمند مالیات بر ارزش افزوده
@hesabdaranemovafagh
🌷آموزش اکسل(مبتدی تا حرفه ای)
@ExcelEngineer

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

✅ سود سهمی

🔹 چنانچه شرکت سهامی در فرایند توزیع سود سهام به سهام داران، سهام خود را مورد استفاده قرار دهد، به اصطلاح به این نوع سود، سود سهمی گفته می شود.

🔹 از نظرگاه حسابداری، توزیع سود سهمی دو هدف را تأمین می کند، یکی آنکه سرمایه ی شرکت افزایش یافته، بدون آنکه دارایی به شرکت انتقال یابد، دیگر آنکه سود سهام بین سهام داران توزیع شده، بدون آنکه دارایی از شرکت خارج شود.

🔹 چنین سیاستی هنگامی اتخاذ می شود که شرکت با مشکل کمبود نقدینگی مواجه است، یا آنکه در صورت دسترسی به نقدینگی، با فرصت های سرمایه گذاری مناسب روبرو است.

🔹 از نقطه نظر حسابداری، در واقع توزیع سود سهمی، طبقه بندی مجدد در حقوق صاحبان سرمایه محسوب می شود و به همین دلیل جمع حقوق صاحبان سرمایه، پس از توزیع سود سهمی تغییر نمی کند.

🔹 از آنجا که در ایران، افزایش سرمایه به مبلغ اسمی صورت می گیرد، و در مورد سود سهمی، استاندارد حسابداری وجود ندارد، لذا، در این کتاب صرفاً روش مبلغ اسمی بیان می شود.

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

مقاله:
بررسی تاثیر استراتژی کسب و کار و رقابت بازار بر مدیریت سود

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

✅ بر اساس آمار بانک مرکزی، منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی در ۸ ماهه نخست سال جاری، ۵۳.۶ هزار میلیاردتومان بوده که نسبت به مدت مشابه ۴۶.۲ درصد رشد داشته است.

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

✅ مدیریت مالی:

🔹 مدیریت اثربخش و کارا پول (وجوه/منابع مالی) به منظور دست یابی به اهداف سازمان را مدیریت مالی گویند.

🔹 مدیریت مالی دربرگیرنده چگونگی افزایش سرمایه (تامین مالی)، و نحوه تخصیص آن است (به عنوان مثال بودجه بندی سرمایه‌ای).

🔹 این امر تنها مختص بودجه بندی منابع بلند مدت نیست؛ بلکه منابع کوتاه مدت مانند دارایی‌های جاری را نیز در بر می‌گیرد.

🔹 همچنین با سیاست توزیع سود سهامداران نیز مرتبط است.

🔹 تعریف مدیریت مالی: مدیریت مالی مدیریت منابع و مصارف به صورت کارا و اثربخش است.

🔹 هدف مدیریت مالی: هدف مدیریت مالی افزایش ارزش شرکت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران می‌باشد.

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

اسلاید استاندارد حسابرسی شماره ۷۲
«سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده»

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

مثال:
🔹 هیأت مدیره ی شرکت سهامی قادر در تاریخ 29 اسفندماه 1385 مبلغ 1.000.000 ریال سود سهام پیشنهاد نمود. از آنجا که سود قابل توزیع در تاریخ مذکور مبلغ 400.000 ریال است، لذا تفاوت، برگشت سرمایه ی پرداخت شده است. سود سهام پیشنهادی، در تاریخ 1386/04/31 توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تصویب شد.

ثبت لازم در تاریخ مذکور:

تاریخ 1386/04/31
سود انباشته 400.000
صرف سهام عادی(1) 600.000
سود سهام پرداختنی 1.000.000

(1) فرض شده است که صرف سهام عادی مانده دارد.

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

جزوه حسابداری حقوق و دستمزد

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

✅ میزان افزایش حقوق‌ها در سال آینده

🔹 بنابر جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال آینده بین ۱۰ تا ۱۸درصد به تناوب و بر اساس میزان دریافتی سال۱۳۹۶ به تصویب رسید که بازه حقوقی بین ۱.۵ تا ۵میلیون تومان را در بر می‌گیرد.

🔹 بر اساس این مصوبه که پس از ۷بررسی و تصویب در صحن مجلس، مستلزم تایید شورای نگهبان نیز می‌باشد به قرار زیر است:

✍🏻 میزان دریافتی بین ۱.۵ تا ۲میلیون تومان معادل ۱۸درصد
✍🏻 میزان دریافتی بین ۲ تا ۲.۵میلیون تومان معادل ۱۷درصد
✍🏻 میزان دریافتی بین ۲.۵ تا ۳میلیون تومان معادل ۱۶درصد
✍🏻 میزان دریافتی بین ۳ تا ۳.۵میلیون تومان معادل ۱۵درصد
✍🏻 میزان دریافتی بین ۳.۵ تا ۴میلیون تومان معادل ۱۴درصد
✍🏻 میزان دریافتی بین ۴ تا ۴.۵میلیون تومان معادل ۱۳درصد
✍🏻 میزان دریافتی بین ۴.۵ تا ۵میلیون تومان معادل ۱۲درصد
✍🏻 میزان دریافتی بالاتر از ۵میلیون تومان معادل ۱۰درصد

@VazinArgham

Читать полностью…

مدیریت‌ مالی || حسابداری

✅ سود تعهد شده

🔹 شرکت های سهامی به دلیل کمبود نقدینگی ممکن است نتوانند در موعد مقرر بر طبق قانون تجارت ایران (ل.ا.ق.ت) یعنی طی حداکثر 8 ماه از تاریخ تصویب توسط مجمع عمومی عادی سود سهام را پرداخت نمایند. این گونه شرکت ها ممکن است مبادرت به صدور سفته های با بهره (سود تضمین شده) برای سهام داران نمایند.

🔹 در واقع این گونه سفته های تسلیم شده به سهام داران شکل خاصی از اسناد پرداختنی محسوب می شوند. به تعبیر دیگر، تأمین مالی به شکل بدهی از طریق سهام داران صورت می پذیرد. بنابراین، چون تأمین مالی به شکل بدهی است، باید هزینه ی بهره مرتبط با آن در دوره ی مالی مربوطه شناسایی شود.

@VazinArgham

Читать полностью…
Подписаться на канал