uma_word | Неотсортированное

Telegram-канал uma_word - Word uma

-

آموزش ساده و سریع ورد سعید بوداقی

Подписаться на канал

Word uma

💠 آموزش #word
✅ قسمت #بیست_و_سوم
✅ قسمت #آخر

@Word_uma

Читать полностью…

Word uma

💠 آموزش #word
✅ قسمت #بیست_و_یکم

@Word_uma

Читать полностью…

Word uma

💠 آموزش #word
✅ قسمت #نوزدهم

@Word_uma

Читать полностью…

Word uma

💠 آموزش #word
✅ قسمت #هفدهم

@Word_uma

Читать полностью…

Word uma

💠 آموزش #word
✅ قسمت #پانزدهم

@Word_uma

Читать полностью…

Word uma

💠 آموزش #word
✅ قسمت #سیزدهم

@Word_uma

Читать полностью…

Word uma

💠 آموزش #word
✅ قسمت #یازدهم

@Word_uma

Читать полностью…

Word uma

💠 آموزش #word
✅ قسمت #نهم

@Word_uma

Читать полностью…

Word uma

💠 آموزش #word
✅ قسمت #هفتم

@Word_uma

Читать полностью…

Word uma

💠 آموزش #word
✅ قسمت #پنجم

@Word_uma

Читать полностью…

Word uma

💠 آموزش #word
✅ قسمت #سوم

@Word_uma

Читать полностью…

Word uma

💠 آموزش #word
✅ قسمت #اول

@Word_uma

Читать полностью…

Word uma

💠 آموزش #word
✅ قسمت #بیست_و_دوم

@Word_uma

Читать полностью…

Word uma

💠 آموزش #word
✅ قسمت #بیستم

@Word_uma

Читать полностью…

Word uma

💠 آموزش #word
✅ قسمت #هجدهم

@Word_uma

Читать полностью…

Word uma

💠 آموزش #word
✅ قسمت #شانزدهم

@Word_uma

Читать полностью…

Word uma

💠 آموزش #word
✅ قسمت #چهاردهم

@Word_uma

Читать полностью…

Word uma

💠 آموزش #word
✅ قسمت #دوازدهم

@Word_uma

Читать полностью…

Word uma

💠 آموزش #word
✅ قسمت #دهم

@Word_uma

Читать полностью…

Word uma

💠 آموزش #word
✅ قسمت #هشتم

@Word_uma

Читать полностью…

Word uma

💠 آموزش #word
✅ قسمت #ششم

@Word_uma

Читать полностью…

Word uma

💠 آموزش #word
✅ قسمت #چهارم

@Word_uma

Читать полностью…

Word uma

💠 آموزش #word
✅ قسمت #دوم

@Word_uma

Читать полностью…

Word uma

💠 آموزش ساده و سریع ورد

✅ آموزش کامل مجموعه ورد مایکروسافت نسخه ۲۰۱۶ برای استفاده دانشجویان عزیز تهیه و منتشر شد!

✅ این مجموعه آموزشی با حجم تقریبی ۹۵۰ مگابایت در بیست و سه قسمت و به مدت زمان حدود پنج ساعت و پنجاه دقیقه تهیه شده و در اختیار دانشجویان عزیز قرار داده می‌شود.

➡️ @word_uma

Читать полностью…
Подписаться на канал