niroiedaroni | Неотсортированное

Telegram-канал niroiedaroni - 🦋محفل عاشقان🦋

-

آمدن شما به اینجا اتفاقی نیست حتما يك حکمتی در آن نهفته است. پس با ما همراه باشید😊 اينجا مكان نيستم و نيستي است نه كيستم و كيستي🕯

Подписаться на канал

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni

صلح ذهنی، با مدیتیشن و از طریق غیبت فکرهای متنوع به دست آورده می‌شود. وقتی که مراقبه {Dhyana} برای یکبار به خوبی استوار گشته باشد نمی‌تواند از دست برود، بلکه حتی وقتی که در کار مشغول هستید، بازی می‌کنید یا حتی می‌خوابید نیز به طور خودکار ادامه خواهد یافت. او باید آنچنان عمیق ریشه بدواند که حالت طبیعی باشد.

باگوان شری رامانا ماهارشی
CONSCIOUS IMMORTALITY
صفحه شصت و یک

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni

سؤال: بر چه چیزی باید مدیتیشن کنیم؟
ماهارشی : آن کسی که مدیتیشن می‌کند کیست؟ نخست آن پرسش را مطرح کنید. به عنوان مراقبه گر باقی بمانید، و آنگاه هیچ نیازی برای مدیتیشن کردن وجود ندارد. او حس فاعل بودن است که مانع مراقبه {Dhyana} است.

باگوان شری رامانا ماهارشی
CONSCIOUS IMMORTALITY
صفحه شصت و یک

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni


مهندسی پرسید : " به نظر می‌رسد که حیوانات به قوانین خود علیرغم محیط آن‌ها و شرایط متغیر وفق پیدا می‌کنند. درحالیکه انسان قانون اجتماعی را به باد مسخره گرفته و با هیچ سیستم معینی مقید نمی‌شود . به نظر می‌رسد که او رو به انحطاط می‌گذارد درحالیکه حیوانات ثابت هستند. آیا اینطور نیست؟"
ماهارشی : (پس از مدتی طولانی). اوپانیشادها و متون مقدس می‌گویند موجودات انسانی فقط حیوان هستند مگر آنکه موجوداتی باشند که خویش واقعی را تجلی واقعیت بخشیده باشند. احتمالاً آن‌ها حتی بدتر هستند.

باگوان شری رامانا ماهارشی
از گفتگوها

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni

تنها تفحصی که به درک واقعیت خویش منجر میشود، جستجوی سرچشمه کلمه "من" است.


The teachings of Ramana Maharshi in his own words
صفحه 119
نوشته آرتور آسبورن

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni

شادمان بودن بدون خردمند بودن امري ممكن است اما اين نوع شادماني حقيقي نيست. همان چيزي است كه مردم آنرا خوشحالي مي نامند. مي آيد و مي رود و زودگذر است. هميشه تو را در ناكامي و نااميدي كامل ترك مي گويد. بهاي آن سنگين است و ارزش پرداختن اين بها را ندارد. همچنين خردمند بودن بدون شادمان بودن امري ممكن است اما اين نوع خردمندي نيز كاذب و دروغين است. همان چيزي است كه به دانش معروف است. چيزي قرض گرفته شده از ديگران، باري بر دوش است.هر چيزي كه از تجربه خودت برنخيزد بندگي و اسارت است. مي تواند « ‌خود » ‌تو را تقويت كند اما نمي تواند خويشتنت را بر تو آشكار كند. جوينده واقعي بايد شادماني و خرد را با هم بيابد. و به راحتي مي توان هر دو را با هم يافت، زيرا آنها همچون دو بال يك پرنده هستند. مراقبه كن تا از يك سو شادمان شوي و از يك سو خردمند. اين دو همزمان با هم بصورت متقارن رشد مي يابند. در نهايي ترين حالت، شادماني خرد مي شود و خرد شادماني.


#اشو

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni
رامانا می‌گوید :
"اگر کسی که به او عشق می‌ورزیم بمیرد، باعث غصه برای آن کسی که به زندگی ادامه می‌دهد می‌شود. راه رهایی از غصه ، ادامه زندگی نیست. غصه دار را بکشید، و سپس چه کسی برای غصه داشتن باقی خواهد ماند؟ نفس باید بمیرد. این تنها راه است. آن دو جایگزینی که پیشنهاد می‌کنید به یک چیز ختم می‌شوند. وقتی که درک شود همه چیز آن یگانه خویش می‌باشد ، چه کسی آنجا است که عشق ورزیده شود یا مورد تنفر قرار گیرد؟"

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni

در طول هریک از وقتهای آزاد کوتاه , ذهن خود را در فکر بی‌نهایت او غوطه ور ساز. با او خودمانی صحبت کن ; او نزدیک‌ترین نزدیک‌ و عزیزترین عزیز است.

پاراماهانسا یوگاناندا

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni

همه شگفتی ها همواره اینجا هستند. آن‌ها انسان را فرا می‌خوانند. اگر او بتواند به آن‌ها گوش دهد توانا خواهد بود تا دویدن را متوقف کند. آنچه که انسان نیاز دارد , آنچه که همه ما نیاز داریم , سکوت است. برای آنکه صداهای شگرف زندگی بتوانند شنیده شوند سروصدای در ذهن خود را متوقف کنید. آنگاه می‌توانید شروع کنید تا زندگی خود را به نحوی بی‌بدیل و ژرف زندگی کنید.

تیک نات هان

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni

مراقبه روزانه ۲۴ دی

انسان از بيرون قطره اي بسيار كوچك به نظر مي رسد اما اين فقط ظاهر انسان است – فريب ظاهر را نخور! اگر از درون به انسان بنگري، چشم انداز تو كاملا تغيير مي كند. لحظه اي كه در كانون وجود خويش بايستي و از آنجا به خود بنگري شگفت زده مي شوي:

تو چون دريا به نظر مي آيي. چنان پهناوري كه نمي تواني تصورش را بكني. پهناورتر از همه فضا، بزرگتر از آسمان. تو چون از بيرون به خودت مي نگري، خود را كوچک مي انگاري و به اين دليل اين احساس خرد و كوچك بودن، احساس حقارت مي كني. و عقده حقارت، ميليونها مشكل مي آفريند. نه يكي يا دوتا، بلكه ميليونها مشكل. تو درياگون هستي: نه كوچك نه بزرگ، بلكه بي نهايت، بي آغاز و بي  پايان. تو خود خدا هستي.

#اشو

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni

آنامالای سوامی – آخرین گفتگوها
بگوان درباره متوجه شدن به درون، برای رودررو شدن با خویش سخن گفتند. و این همه آن چیزی است که مورد نیاز است. اگر به بیرون بنگریم، با عینیت‌های مادی گرفتار شده و هشیاری از خویشی را که در درون خود ما می‌درخشد از دست می‌دهیم. اما وقتی که با تمرین مکرر ، قدرت حفظ تمرکز خود را بر خویش باطنی به دست آوریم ، با او یکی می‌شویم و تاریکی از خویش – غفلت نیز محو می‌شود. و سپس ، اگرچه که به زندگی در این جسم کاذب و غیر واقعی هم ادامه دهیم، در اقیانوسی از سعادتی که هرگز محو یا ناپدید نمی‌شود پایدار باقی می‌مانیم.


Living by the words of Bhagavan
صفحه نوزده

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni

ما باید در نظر داشته باشیم که ما نمی‌رویم تا آزاد باشیم , بلکه همواره آزاد هستیم. هر تصوری که ما محدود هستیم یک توهم است.

سوامی ویوکاناندا

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni

مراقبه شبانه ۱۳ دی

اگر تو به درختي مهر بورزي يا اگر تخته سنگي را دوست داشته باشي به تو پاسخ خواهد داد. به تمام شيوه هاي ممكن عشق ورزيدن را به بوته آزمايش بگذار تا هر روز غني تر از روز قبل شوي. كم كم منابع و راه هاي جديد و موضوعهاي جديد براي عشق ورزيدن خواهي يافت. و سر انجام روزي فرا خواهد رسيد كه بدون هيچ معشوقي، فقط عشق خواهي ورزيد- نه به شخصي معين.

سرشار و لبريز ازعشق خواهي بود و اين همان حالت به روشنايي رسيدن است. تو به نهايت رضايت و خشنودي مي رسي، زيرا كامروا شده اي و به خانه رسيده اي. احساس مداوم اينكه گويي چيزي كم است،  براي نخستين بار ناپديد مي شود. و روزي بزرگ در زندگي اوست آنگاه كه كسي احساس كند هيچ چيزي كم نيست، پيوسته جستجو مي كند اما نمي تواند چيزي را كم بيابد. همه چيز سرشار است.

چنين انساني بدرستي زندگي كرده است. ديگران زندگي را به هدر مي دهند. يك فرصت طلايي را از دست مي دهند. ما بايد عصاره هر لحظه را تا آخرين قطره بكشيم.

#اشو

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni

عمومی‌ترین هویت‌های نفس با دارایی‌ها , شغلی که انسان انجام می‌دهد , مرتبه اجتماعی و هویت , دانش و تحصیل , ظاهر فیزیکی , توانایی‌های خاص , رابطه‌ها , تاریخچه شخصی و خانوادگی , نظام اعتقادی , و غالباً هویت‌ سیاسی , ملیتی , نژادی , مذهبی و دیگر هویت‌های گروهی سروکار دارد . هیچ‌کدام از این‌ها تو نیستی.

اکهارت تول

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni


یکبار همه در سالن پذیرایی به رادیو گوش می‌کردیم . در پایان برنامه‌ نام همه هنرمندان اعلام گردید . بگوان گفتند : "ببینید! رادیو آواز می‌خواند و سخنرانی می‌کند . او حتی نام مجریان را اعلام می‌کند. اما هیچ‌کس در داخل رادیو وجود ندارد. بهمان ترتیب نیز وجود من مثل آسمان است. اگرچه که به نظر می‌رسد جسم صحبت می‌کند، مثل رادیو هیچ هویت شخصی {Asami} در باطن وجود ندارد. در آنجا فقط خدا{Sami} است."

Ramana Puranam

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni

ما نباید نقص‌های دیگران را بحث کنیم . اگر آن‌ها نمی‌توانند ببینند یا بخوبی راه بروند , اگر آن‌ها باهوش نیستند یا حتی اگر آن‌ها تعدی کرده باشند , ما نباید آن‌ها را کور , علیل , ابله و غیره بنامیم . بطور خلاصه ما نباید هیچ چیزی بگوئیم که برای آن‌ها برای شنیدن نامطبوع است .

دیلگو خینتسه رینپوشه

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni

سؤال : بر چه چیزی باید مدیتیشن باشد؟
هر چیزی که ترجیح می‌دهید ،اما باید بر یک چیز بچسبید. مدیتیشن جنگ را نیز دربر می‌گیرد . به محض آنکه شروع کنید تا مدیتیشن کنید فکرهای دیگر شلوغ کرده ، نیرو جمع کرده و سعی خواهند کرد تا آن فکر واحد را پایین بکشند. آن یک فکر واحد باید با تمرین مکرر قوی شود. این نبرد همیشه در مدیتیشن اتفاق می‌افتد.

باگوان شری رامانا ماهارشی
CONSCIOUS IMMORTALITY
صفحه شصت و یک

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni


سؤال: آیا می‌توانم از کمک خارجی صرفنظر کرده و با تلاش‌های خودم به آن حقیقت ژرف بوسیله خودم نائل شوم؟
شری رامانا ماهارشی :
خود آن واقعیت مسلم که در تصرف طلب جستجوی خویش هستید تجلی رحمت الهی است.
...
او ساطع در قلب معنوی ، در آن وجود باطنی ، آن خویش واقعی است.
او شما را از درون ترسیم می‌کند.
شما باید سعی کنید تا از بیرون وارد شوید.
تلاش شما آن جستجوی جدی، آن حرکت باطنی ژرف، رحمت الهی است.
بدان خاطر است که می‌گویم نه هیچ جستجوی واقعی بدون فیض رحمت الهی هست و نه فیض رحمت الهی برای کسی که در جستجوی خویش نیست فعال است. هر دو ضروری هستند.

باگوان شری رامانا ماهارشی
Be as you ar

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni


من و منیت! شناخت معنوی(Jnana) باور آن است که " آه , پروردگارا , این تو هستی که همه چیز را عملی می‌کنی. فقط تو از آنِ من هستی . علاوه بر آن , همه این‌ها – خانه , خانواده , نزدیکان و عزیزان , دوستان و سرتاسر گیتی – همه از آن تو هستند. براستی که همه چیز از آن تو است". و جهل (Ajnana) باور آن است که من همه این را انجام می‌دهم ; من فاعل امر هستم. این خانه من , خانواده من , فرزندان من , دوستان من و همه فعالیت‌های دنیوی است."

بگوان شری راماکریشنا

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni

وقتی واقعاً بخواهی از این رؤیای زمینی آزادشده باشی , هیچ قدرتی وجود ندارد که بتواند تو را از نائل گشتن رستگاری بازدارد. هرگز به آن شک نکن! رستگاری تو نباید بدست آورده شود – او همواره از آن تو است , زیرا تو به شکل خداوند ساخته شده‌ای. فقط باید به درون برگردید برای یافتن او در تجلی بخشیدن خویش واقعی شما، روح به شکل خداوند ساخته شده.

پاراماهامسا یوگاناندا

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni

گفتگو با آنامالای سوامی
شما فقط می‌توانید جریان فکرها را با رد کردن هر علاقه‌ای در آن‌ها متوقف کنید.
اگر در آن سرمنشأ، در خویش باقی بمانید، می‌توانید به آسانی هر فکری را که بر می‌خیزد گیر بیندازید. اگر فکرها را موقعی که برمی‌خیزند گیر نیندازید، آن‌ها جوانه زده، به گیاهانی تبدیل شده و ، اگر هنوز هم از آنها غفلت کنید، آن‌ها بصورت درختان تنومندی رشد میکنند.
...
اگر بتوانید به طور پیوسته از هر فکری که برمی‌خیزد هشیار باشید، و اگر بتوانید نسبت به آن‌ها آنچنان بی‌تفاوت باشید که جوانه نزنند یا نشوونما نکنند، شما در گریز از زنجیر‌های ذهن در راه خوبی هستید.
سؤال: این را برای مدتی انجام دادن، نسبتاً آسان است. اما پس از آن بی‌توجهی چیره شده و درختان دوباره رشد می‌کنند.
آنامالای سوامی : توجه پیوسته فقط با تمرین طولانی خواهد آمد. اگر واقعاً مراقب باشید، هر فکری در همان لحظه‌ای که پدیدار می‌شود حل خواهد شد. اما برای آنکه به این مرحله از انفصال برسید باید اصلاً هیچ‌گونه دل‌بستگی‌ (یا پیوستی) نداشته باشید.

Living by the words of Bhagavan
صفحه 348

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni


سؤال: کدام روش مدیتیشن به من کمک خواهد کرد؟
ماهارشی : مدیتیشن بر یک عینیت مفید نیست....
بدین خاطر است که باید یاد بگیرید تا درک کنید که ذهنیت و عینیت یکی هستند.
در تمرین مدیتیشن بر یک عینیت ، شما حس از یکی بودن را نابود ساخته و دوئیت را می‌آفرینید.
فقط بر روی خویش مدیتیشن کنید.
سعی کنید تا درک کنید که جسم، شما نیست؛ حس‌های عاطفی، شما نیستید، هوش، شما نیستید.
وقتی که همه این‌ها ساکت شوند، چیز دیگری را در آنجا خواهید یافت؛
بر آن چنگ بیندازید و او خود را آشکار خواهد ساخت.

باگوان شری رامانا ماهارشی
CONSCIOUS IMMORTALITY
صفحه شصت و سه

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni

مراقبه شبانه ۲۶ دی

حضرت موسي يكي از پيامبران پيشرو بود. او فقط داشت يخ ها را آب مي كرد. حضرت عيسي جهشي بزرگ انجام داد. سه هزار سال پس از موسي اعلام داشت كه خدا عشق است.

مسيح را به صليب كشيدند زيرا او داشت بنيان دين يهود را به هم مي ريخت. تبديل كردن خدا به عشق يعني از بين بردن ايده هاي كهنه و قديمي. اكنون دو هزار سال از زمان حضرت مسيح مي گذرد و بشر نيازمند جهش بزرگ ديگري است.

عشق خداست. در حقيقت، خداوندي يكي از جنبه هاي عشق است نه بر عكس. اگر تو عشق بورزي كافيست، زيرا عشق به شكلي خودكار كيفيتي خداگونه بر وجود تو وارد مي سازد. چيزي از فراسو و الهي بر تو وارد مي شود.

اكنون زمان آن است كه يك گام جلوتر  برداريم. با قلب خود و با عشق خود زندگي كن. بگذار عشق چراغ راه تو باشد تا به گمراهي نروي!

#اشو

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni


مراقبه روزانه  ۲۶ دی

سفر از عشق آغاز مي شود و در نور يا روشني پايان مي پذيرد و پل ميان اين دو عبادت است. سفر از ناداني به خرد چيزي نيست مگر سفر عبادت. عبادت يعني " من چنان كوچكم كه هيچ كاري از دستم ساخته نيست مگر اينكه كل به من كمك كند.

عبادت يعني تسليم "‌ خود " به كل – تسليم شدن نه از روي نااميدي بلكه از روي فهم و آگاهي. يك موج كوچك چگونه مي تواند با دريا بجنگد؟ هرگونه تلاشش به شكست خواهد انجاميد. اما اين همان كاري است كه بشر مشغول انجام آن است .

ما امواجي كوچك در درياي پهناور آگاهي هستيم. اين درياي آگاهي را مي تواني خدا، حقيقت، روشني، نيروانا، تائو، دارما بنامي. همه اين واژه ها معنايي مشابه دارند، اينكه ما جزيي از درياي پهناور هستيم. اما ما امواجي بسيار كوچك هستيم. نمي توانيم از خود خواسته اي داشته باشيم و نمي توانيم براي خود سرنوشتي رقم بزنيم. همين ميل و آرزوي از خود اراده داشتن و بدست آوردن چيزي از روي اراده باعث اصلي بدبختي ماست.

عبادت يعني با آگاهي از بيهوده بودن اراده انسان، خود را تسليم اراده خدا كردن. يعني اظهار اينكه " خواست، خواست توست. " عبادت فقط زماني ممكن است كه عشق شديد به هستي وجود داشته باشد. از اينروست كه من مي گويم سفر از عشق آغاز مي شود و در روشني پايان مي يابد و ميانه سفر را عبادت و رها بودن تشكيل مي دهد

#اشو

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni


مراقبه روزانه ۲۳ دی

با ژرف شدن سكوت، ميل و آرزو ناپديد مي شود. ميل و آرزو فقط در پيرامون تو وجود دارد. درست مثل امواجي كه در سطح دريا قرار دارند. اگر به عمق دريا بروي هيچ موجي را نمي يابي.

ميل و آرزو فقط در پوسته خارجي خودآگاهي قرار دارد. اگر به ژرفا بروي... هر قدر ژرف تر روي، ازميل و آرزو دورتر مي شوي. در كانون وجودت ميل و آرزوها را كاملا فراموش مي كني. آنها همچون رويا و خيال جلوه مي كنند. آن لحظه، پر شكوه ترين لحظه است

وقتي به كانون وجود خود وارد شوي. آنگاه مي تواني به پوسته بازگردي بدون اينكه تماست با هسته قطع شود. مي تواني درعين حال كه درپيرامون به سر مي بري، ريشه در كانون داشته باشي. آنگاه تمام آن امواج، بازي و نمايشي بيش نخواهند بود. مي تواني زيبا و برازنده و بدون هيچ آشفتگي، تنش و تقلايي بازي كني و نقش خود را اجراكني.

مي تواني در محلهاي عمومي و تجاري، در سكوت و آرامشي فراگير باقي بماني. مي تواني درميان جمعيت باشي و در عين حال تنها باشي.

#اشو

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni

مدیتیشن بر خویش ، وضعیت طبیعی ما است. این فقط به خاطر آنکه ما آن را سخت می‌یابیم است که تصور می‌کنیم وضعیتی قهری و خارق‌العاده باشد.
همه ما غیرطبیعی هستیم.

باگوان شری رامانا ماهارشی
CONSCIOUS IMMORTALITY
صفحه شصت و هفت

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni


مراقبه روزانه ۱۴ دی

وجدان عمومي بشر بيقرار شده است، زيرا به ما آموخته اند بلند پروازي كنيد. وقتي پاي بلند پروازي در ميان است تو چگونه مي تواني بياسايي؟ بلند پروازي يعني دويدن. يعني به سرعت دويدن، زيرا دوندگاني ديگر نيز وجود دارند. تو تنها نيستي. به تمام شيوه هاي ممكن با ديگران رقابت مي كني. مهم نيست كه آيا اين شيوه ها خوب هستند يا بد. يگانه چيزي كه اهميت دارد اين است كه موفق شوي- زيرا بارها و بارها به تو گفته اند كه هيچ چيزي برتر از موفقيت نيست. اگر تو موفق شوي، هر كاري انجام داده باشي، خوب است. اگر شكست بخوري، حتي آن چيز خوب نيز بد به حساب خواهد آمد.
بنابراين ما را براي يك نزاع سياسي آماده مي سازند- براي پول، براي قدرت، جاه و مقام و شهرت. اينها بطور طبيعي نوعي تب و تاب مي آفرينند. نمي گذارند بياسايي. آسودن، نوعي تلف كردن وقت جلوه مي كند. حتي به تو مي گويند انجام دادن كاري ابلهانه خوب است. ماداميكه تو به انجام كاري مشغول باشي، سرت گرم كار خواهد بود. فرصتي براي استراحت نخواهي يافت. آنان استراحت و آسودگي مانند هر چيز ديگر محكوم كرده اند. ذهن خالي و تهي را خانه شيطان مي دانند...

آموزش من در جهت مخالف تمام اين چيزهاي پوچي است كه به انسان تحميل شده. خود آگاهي انسان را مسموم كرده اند. من مي گويم هيچ چيز برتر از همه چيز است. " چيزي "، هرقدر هم خوب باشد هيچگاه نمي تواند بهتر از " هيچ چيز " باشد. با تو مي گويم كه خالي شدن نه عملي شيطاني، بلكه پرهيزگاري است.

#اشو

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni


مراقبه روزانه  ۱۳دی

روزی مقاله اي در مورد پيرمردي نود و نه ساله مي خواندم كه از او راز زندگي طولاني و سلامتي اش را پرسيده بودند. او پاسخ داده بود : " من از گفتن حقيقت كمي خجالت مي كشم. راستش را بخواهيد من زندگي ام را از درختان گرفته ام. من درختان را بغل مي كردم و ناگهان انرژي لطيف آنها وارد بدنم مي شد. درختان مرا شاداب و سرزنده نگاه داشته اند. "

حرف اين مرد كاملا بر حق است. شايد او نتواند اين حقيقت را از نظر علمي ثابت كند، اما علم نيز دير يا زود با او همراه خواهد شد. اگر تو به درختي مهر بورزي يا اگر تخته سنگي را دوست داشته باشي به تو پاسخ خواهد داد.

به تمام شيوه هاي ممكن عشق ورزيدن را به بوته آزمايش بگذار تا هر روز غني تر از روز قبل شوي. كم كم منابع و راه هاي جديد و موضوعهاي جديد براي عشق ورزيدن خواهي يافت. و سر انجام روزي فرا خواهد رسيد كه بدون هيچ معشوقي، فقط عشق خواهي ورزيد- نه به شخصي معين. سرشار و لبريز ازعشق خواهي بود و اين همان حالت به روشنايي رسيدن است. تو به نهايت رضايت و خشنودي مي رسي، زيرا كامروا شده اي و به خانه رسيده اي. احساس مداوم اينكه گويي چيزي كم است،  براي نخستين بار ناپديد مي شود.

و روزي بزرگ در زندگي اوست آنگاه كه كسي احساس كند هيچ چيزي كم نيست، پيوسته جستجو مي كند اما نمي تواند چيزي را كم بيابد. همه چيز سرشار است. چنين انساني بدرستي زندگي كرده است. ديگران زندگي را به هدر مي دهند. يك فرصت طلايي را از دست مي دهند. ما بايد عصاره هر لحظه را تا آخرين قطره بكشيم.

#اشو

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni

مراقبه روزانه ۱۲دی

حقيقت بايد از خودت باشد، نه چيزي عاريتي. بايد از تو زاده شود، نمي تواني آنرا به فرزندي قبول كني. اگر زني نازا باشد، كودكي را به فرزندي قبول مي كند با اين اميد كه يك مادر خواهد شد. اما تو تا زمانيكه كودكي را بمدت نه ماه باردار نباشي نمي تواني يك مادر شوي. آن نه ماهي كه كودك درشكم مادر قرار دارد بسيار با اهميت است، زيرا مادر و كودك درهماهنگي كامل زندگي مي كنند – آنها از هم جدا نيستند و در اتحاد كامل بسر مي برند.

كودك با مادر تنفس مي كند و همواره صداي قلب مادر را مي شنود. روانشناسان مي گويند بدليل گوش دادن به صداي قلب مادر در دوران جنيني است كه گوش دادن به موسيقي دلپذير است. بدون آن ... اگر كودكي در درون يك دستگاه انجماد پرورش يابد – كه دير يا زود بشر موفق به انجام آن خواهد شد – هيچ اشتياقي براي موسيقي از خود نشان نخواهد داشت. چنين كودكي بسيار سرد خواهد بود. هيچ گرمايي در خود نخواهد داشت،‌ زيرا او گرماي درون شكم مادر را تجربه نكرده است. او يك موجود غير انساني خواهد بود، زيرا خلق جنين پيوسته همراه با خلق مادر تغيير مي آيد و اين رابطه يك طرفه نيست. مادر نيز با تغيير خلق جنين تغيير مي يابد. يك داد و ستد هميشگي بين آنها بر قرار است . آن نه ماه بارداري، آن احساس درد و سنگيني و آن فداكاري، يك ضرورت است و گرنه مادر چيزي كم خواهد داشت.

حقيقت نيز اينگونه است. تو بايد مادر واقعي حقيقت باشي. نمي تواني آنرا به فرزندي قبول كني.  مراقبه يعني دور انداختن تمام چيزهايي كه از ديگران گرفته اي تا بتواني براي شناخت آنچه كه در درون وجودت هست آزاد باشي

#اشو

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni


مراقبه شبانه ۱۰ دی

قرار بر اين نيست كه كامل باشيم، زيرا كامل بدنيا مي آييم. و قرار بر اين نيست كه شادماني را اختراع كنيم، فقط بايد آنرا كشف كنيم. پس اين كار آنگونه كه مردم تصور مي كنند دشوار نيست.

روند آن ساده و شامل آرامش يافتن، آسودن و به تدريج نزديك شدن به كانون وجود است. روزي كه تصادفا به كانون وجودت برسي، ناگهان همه چيز نوراني مي شود. تو كليد را يافته اي. مثل اين است كه در تاريكي كورمال كورمال مي رفتي كه ناگهان دستت به كليد خورد. و اين دقيقا همان موقعيتي است كه ما گرفتار آن هستيم.

بي خود گريه و زاري مي كنيم. رنج و درد احمقانه است. اين روش مضحك و احمقانه زندگي را بايد تغيير داد. به درون بنگر و اگر در آنجا چيزي نيافتي، بيرون را جستجو كن. اما من با اطمينان مي گويم كه هر كس به درون نگريسته به گمراهي نرفته است. پس هيچ دليلي وجود ندارد كه تو به گمراهي بروي.

يك قانون كلي است كه هيچ استثنايي ندارد: هركس به درون برود آنرا مي يابد. پادشاهي خداوند، شادماني مطلق و حقيقت محض، زندگي سراسر شور و سر مستي مي شود. چنان سرمست مي شوي كه گمان مي كني " اين اوج سرمستي است، بيش از آن ديگر ممكن نيست."‌ اما روز بعد در مي يابي  بيش از آن هم ممكن است. روز به روز سر مست تر از پيش مي شوي. سفر هرگز به پايان نمي رسد. سفري است با آغاز ولي بي پايان.

#اشو

Читать полностью…

🦋محفل عاشقان🦋

@niroiedaroni

مراقبه روزانه ۱۰ دی

من در اينجا هيچ فلسفه و هيچ كيش و آييني را آموزش نمي دهم. آموزش من شامل آزمودن، تجربه كردن  و قدم گذاشتن در دنياي درون با ذهني باز و بدون باور است، زيرا هر باوري مانعي در برابر شناخت حقيقت است. هر باوري دشمن جستجوي حقيقت است.

يك با خدا يا يك بي خدا نشو. هيچ نيازي به اين كار نيست‏، زيرا تو چيزي نمي داني. فقط بدان « من هيچ نمي دانم » و با اين حالت ذهن، چون كودكي كه چيزي نمي داند به دنياي درون قدم بگذار.

اگر بتواني چون يك كودك وارد وجود خود شوي، اگر بتواني از روي ناداني عمل كني، حقيقت دور از دسترس نخواهد بود. به تو بسيار نزديك خواهد شد.

#اشو

Читать полностью…
Подписаться на канал