kasravi_ahmad | Неотсортированное

Telegram-канал kasravi_ahmad - کتابخانه پاکدینی (کتابهای احمد کسروی و یاران او)

5096

www.kasravi-ahmad.blogspot.com احمد کسروی : @Pakdini یوتیوب : youtube.com/@pakdini تاریخ مشروطه‌ی ایران : @Tarikhe_Mashruteye_Iran تاریخ محمد : @Tarikhe_Mohammad کتاب سودمند : @KetabSudmand پیام بما : @PakdiniHambastegibot farhixt@gmail.com

Подписаться на канал

کتابخانه پاکدینی (کتابهای احمد کسروی و یاران او)

✴️ تاریخ مشروطه ایران

🔹 جلد یکم

🖌 احمد کسروی

🛎 فایل کم‌حجم🔶 دریافت فایل اصلی جلد یکم

🔶 دریافت فایل جلد دوم (تاریخ هیجده‌ساله‌ی آذربایجان)🌸

Читать полностью…

کتابخانه پاکدینی (کتابهای احمد کسروی و یاران او)

🔶 شرقشناسی

✍️ نویساد تلگرام

🔹 کتابخانه‌ی پاکدینی

🛎 این گفتار از سوی «باهَمادِ پاکدینان» و بدست «کوشادِ تلگرام» پراکنده می‌گردد.

Читать полностью…

کتابخانه پاکدینی (کتابهای احمد کسروی و یاران او)

📘 معنی دمکراسی
(گفتارهایی از نامه‌ی پرچم روزانه)

🖌 احمد کسروی


📌 کوشاد تلگرام :

اینها گفتارهایی از روزنامه‌ی پرچم است که ما زیر عنوان «معنی دمکراسی» دسته‌بندی کرده و در یک دفتر جداگانه می‌پراکنیم.


🔹نخستین پراکنش برویه‌ی کتاب : اسفند ۱۴۰۱

🛎 کتابخانه‌ی پاکدینی


.

Читать полностью…

کتابخانه پاکدینی (کتابهای احمد کسروی و یاران او)

✴️ نسخه‌ی تازه‌ی کتاب «زندگانی من»

🔸تاریخ آموزنده است ، همچنان سرگذشت بزرگان.
بویژه زندگینامه‌های ایشان همیشه بهترین سرمشق جوانان بوده است.

🔸این آزموده شده : رفتار درست از پند آموزنده‌ترست.

🔸از بزرگان بزرگی آموخته می‌گردد ،‌ از پاکدامنان پاکی ، از مهربانان مهرورزی ، از شیردلان دلیری ، از خستگی‌ناپذیران کوشش و پشتکار ،‌ از دانشمندان دانش‌پژوهی ،‌ از کاردانان کاردانی ...
اینست اهمیت زندگینامه‌های بزرگان.

🔸کتاب «زندگانی منِ» احمد کسروی یکی از ارجدارترین زندگینامه‌هاست.

🔸چنانکه نوید داده بودیم نسخه‌ی تازه‌ی آن آماده گردیده و اکنون آن را ارمغان خوانندگان می‌نماییم.
خوشا آنکه شما نیز به دوستان و آشنایانتان ارمغان کنید.

کتاب «زندگانی من»

Читать полностью…

کتابخانه پاکدینی (کتابهای احمد کسروی و یاران او)

🔶 دولت بما پاسخ دهد

🖌 احمد کسروی

🔍 جُستار : دعوای حکومت نمودن ملایان و درخواست از دولت برای اقدام جدی و تعیین تکلیف خود با آنان در این زمینه

📊 شمار ساتها : ۴۴

🔸 بازپسین پراکنش : مهرماه ۱۴۰۱

کتابخانه‌ی پاکدینی

🔸 این کتاب از سوی «باهَمادِ پاکدینان» و بدست «کوشادِ تلگرام» پراکنده می‌گردد.

کتاب را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.


.

Читать полностью…

کتابخانه پاکدینی (کتابهای احمد کسروی و یاران او)

✅ کتاب «مشروطه به روایت کسروی» (سومین اثر احمد کسروی دربارۀ مشروطیت، بر اساس یادداشت های او در روزنامۀ پرچم)، به کوشش: مهدی نورمحمدی، توسط نشر علم به چاپ دوم رسید.
♦️چاپ اول: اردیبهشت 1399 - شمارگآن: 770 نسخه
♦️چاپ دوم: فروردین 1401 - شمارگان: 770 نسخه


Join🔜@Culture_Art_Music💯

Читать полностью…

کتابخانه پاکدینی (کتابهای احمد کسروی و یاران او)

📚 کتاب گویای «پیدایش آمریکا»

✍ احمد کسروی

👇

Читать полностью…

کتابخانه پاکدینی (کتابهای احمد کسروی و یاران او)

🔸 خدا با ماست

🖌 احمد کسروی

🔹 جُستار : چگونگی آیین خدا ، «خدا با ماست» : خرافه یا حقیقت؟ ، ارتباط دین با دانش : پذیرفتن دین حقایق دانشی را ، نظارت دین بر دانش

📊 شمار ساتها : ۳۰

بازپسین پراکنش : اسفند ۱۴۰۰

🔷 کتابخانه‌ی پاکدینی

🔸 این دفتر از سوی «باهَمادِ پاکدینان» و بدست «کوشادِ تلگرام» پراکنده می‌گردد.

دفتر را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

Читать полностью…

کتابخانه پاکدینی (کتابهای احمد کسروی و یاران او)

🔸 در پیرامون فلسفه

🖌 احمد کسروی

📊 شمار ساتها : ۱۰۹ (اصلی) + ۳۷ (گفتارهای خوانندگان) + ۶

🔸 بازپسین پراکنش : بهمن ۱۴۰۰

🔹 کتابخانه‌ی پاکدینی

🛎 این کتاب از سوی «باهَمادِ پاکدینان» و بدست «کوشادِ تلگرام» پراکنده می‌گردد.


کتاب را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

Читать полностью…

کتابخانه پاکدینی (کتابهای احمد کسروی و یاران او)

✴️ نبرد با گمراهیها


در روزهای نخست محرم ما گفتارهایی از تاریخچه‌ی شیعیگری و زیانهای آن به توده و کشور و همچنین ویدئوهایی از نمایشهای شیعیان در محرم آوردیم. اندازه‌ی فهم و دانش ملایان را که پیشوایان این کیشند نشان دادیم. این رشته بریده نشده و ما در آینده نیز در اینباره سخنان دیگری خواهیم راند.

هستند دسته‌هایی که به خدا و دین باوری ندارند یا به کیش دیگری آلوده‌اند ، آنها نیز درمیان گفتارهاشان از آموزاکهای پستِ شیعیگری بعنوان «خرافات» یاد کرده به گله و ناله برمی‌خیزند. ولی باید دانست گمراهی بزرگ و بیمگین شیعیگری از رده‌ی باور به شومی سیزده ، باور به چشم زخم ، باور به بدیُمنی و خوش‌شگونی و مانند اینها نیست.

اینست چنانکه از اسفند دود کردن و دعا به بازو بستن نکوهش می‌رود ، نباید گمان داشت به شیعیگری هم همان یک نکوهش و یا گله از پیروانش نتیجه‌ای خواهد داشت. این کیش بسیار زیانمند را باید از ریشه کند و نابود گردانید.

بارها گفته‌ایم از گله و ناله و آرزو کردن کمترین کاری برنمی‌آید. گیریم یک کیشی با نکوهش و ریشخند و «خرافات»‌ نامیدن اندکی سست شد ، آیا برخواهد افتاد؟! آیا پیروانش از آن دست خواهند شست؟!..

ببینید دانشها دویست سیصد سالست تیشه‌ها بریشه‌ی دینها زده‌اند و با این حال در سراسر جهان کلیساها و دانشگاه‌ها ، مسجدها و دانشکده‌ها‌ ، پرستشگاهها و پژوهشکده‌ها پهلو به پهلوی یکدیگر می‌ایستند. بسیاری از دولتها همچون شوروی و چین کمونیست با کیشها نبردیده‌اند ،‌ همچنین دولتهای لائیک و سران حکومتها همچون آتاترک در ترکیه ، رضاشاه در ایران و عبدالناصر و جانشینانش در مصر ، به کیشها بیپروایی کرده به آنها دخالت در کارها نداده‌اند. ولی دیده شده باز آنها از پا نیفتاده پایداری کرده‌اند.

آیا راز این چیست؟! چاره‌ی این کیشها چه می‌باشد؟!..

باشد کسانی این را نومیدی نمودن از سوی ما پندارند و پرسند : پس شما خود به برافتادن کیشها امید نمی‌‌دارید؟!. پس چگونه است که به چنین کوششهایی می‌پردازید؟!. مگر شرط خرد نه آنست که هر کاری را باید برای نتیجه‌ای کرد؟!

پاسخ آنست که ما در اینکه این کیشهایِ گمراه را به همدستی نیکخواهان خواهیم برانداخت کوچکترین شکی نداریم. بویژه نیک می‌دانیم چرا تیشه‌هایی که دانشها و دولتهای لائیک به کیشها فرو آورده‌اند ، باآنکه آنها را سست گردانیده ولی ریشه‌کن نساخته. با این دانستنست که به «نبرد» با کیشها برخاسته‌ایم و بیگمانیم که راه فیروزی جز این نیست و نخواهد بود.

بیگفتگو این پاسخ کامل و روشن نیست و رازی را که یادش کردیم آشکار نمی‌گرداند. برای یک پاسخ درست و روشن ،‌ ما خوانندگان را به خواندن کتاب «دین و جهان» دعوت می‌کنیم تا در آن جز جستار یادشده جستارهای دیگری همچون همبستگی دین و دانش ، گرفتاری مادّیگری در ایران و جهان ، سختی زندگانی کنونی ، آفت جنگ ،‌ ماشینیزم ، اقتصاد دادگرانه و شورش (انقلاب) را نیز بمیان می‌آورد و زمینه را نیک روشن می‌گرداند.

این کتاب را با سنجش با متن اصلی ویراییده و آماده‌ی پراکنش گردانیده‌ایم. کتاب را از اینجا دریافت کنید..

Читать полностью…

کتابخانه پاکدینی (کتابهای احمد کسروی و یاران او)

🔸 پرسش و پاسخ

✍ احمد کسروی

📊 شمار ساتها : ۶۹

🔹 بازپسین پراکنش : اردی‌بهشت ۱۴۰۰

🌟 جستار : شرح کوتاه «پاکدینی» ، «ادعای پیغمبری» ، علت فتنه‌انگیزی ملایان در برابر کسروی ، کیشهای گوناگون ـ یا یکی از گرفتاریهای ایران ، آلودگی و درماندگی دینهای کنونی ،‌ معنی راست دین و سازگاری آن با دانش ،‌ بت‌پرستی در گذشته و حال ، آخرت ، وحی ، تهمت قرآن‌سوزانی ، نیروی شگفتی که در حقایق هست.

⭐️ کتابخانه‌ی پاکدینی

📣 این کتاب از سوی «باهماد پاکدینان» و بدست «کوشاد تلگرام» پراکنده می‌گردد.

Читать полностью…

کتابخانه پاکدینی (کتابهای احمد کسروی و یاران او)

کانال اصلی احمد کسروی

👇👇

t.me/pakdini

Читать полностью…

کتابخانه پاکدینی (کتابهای احمد کسروی و یاران او)

📣 بازپسین پراکنش کتاب «راه رستگاری» آماده شده است.

🔸 این کتاب دورنمایی از پاکدینی است و خواننده را با یک رشته از حقایق و خواستهای بنیادی پاکدینی آشنا می‌گرداند.

🔸 این کتاب را به کسانی که می‌خواهند با شاهراه پاکدینی آشنا گردند پیشنهاد می‌کنیم.

📘 از اینجا کتاب را دریافت کنید.

Читать полностью…

کتابخانه پاکدینی (کتابهای احمد کسروی و یاران او)

🔶 خیام شاعر و خیام دانشمند

✍️ نویساد تلگرام

🔹 کتابخانه‌ی پاکدینی

🛎 این گفتار از سوی «باهَمادِ پاکدینان» و بدست «کوشادِ تلگرام» پراکنده می‌گردد.

Читать полностью…

کتابخانه پاکدینی (کتابهای احمد کسروی و یاران او)

📘 موانع دمکراسی در ایران

✍ نویساد (هیئت تحریریه) تلگرام

🔶 پاسخ به این پرسشها موضوع این دفترست : آیا راه دمکراسی در ایران هموارست؟ ، سنگهای راه دمکراسی در ایران کدامهاست؟ ، در آغاز چه گامهایی باید برداشت تا دمکراسی در ایران دست‌یافتنی گردد؟

📊 شمار ساتها : ۴۵

🔸 بازپسین پراکنش : اسفند ۱۴۰۱

کتابخانه‌ی پاکدینی

🔸 این کتاب از سوی «باهَمادِ پاکدینان» و بدست «کوشادِ تلگرام» پراکنده می‌گردد.

⭐️ کتاب را از اینجا دریافت توان کرد.


.

Читать полностью…

کتابخانه پاکدینی (کتابهای احمد کسروی و یاران او)

ویدئوی «قتل کسروی» را در نه بخش از نشانیهای زیر در این کانال میتوانید ببینید :

/channel/pakdini/8504
/channel/pakdini/8505
/channel/pakdini/8556

/channel/pakdini/8557
/channel/pakdini/8558
/channel/pakdini/8559

/channel/pakdini/8560
/channel/pakdini/8561
/channel/pakdini/8580

Читать полностью…

کتابخانه پاکدینی (کتابهای احمد کسروی و یاران او)

🔶 حقایق زندگی
(گفتارهایی از نامه‌ی پرچم روزانه)

🖌 احمد کسروی

🔍 کوشاد تلگرام :

اینها گفتارهایی از روزنامه‌ی پرچم است که ما زیر عنوان «حقایق زندگی» دسته‌بندی کرده و در یک دفتر جداگانه می‌پراکنیم.

بسیاری از مردم از شنیدن این عبارت ناخشنود می‌گردند. می‌پندارند همه‌ی حقایق زندگی را می‌دانند و بهتر است بزمینه‌های دیگر پردازند. این کسان همینکه چند گفتاری از این دفتر بخوانند به ارج آن پی خواهند برد. دانشمندان جهان نیز همه نیازمندند چیزهای دیگری یاد گیرند. یادگیری حقایق کمک می‌کند اندیشه‌ها بهم نزدیک گردد و در نتیجه از جدایی و پراکندگی مردم و کینه‌جوییها و دشمنیها میانشان بکاهد. راه یگانگی در یک توده را هموار می‌سازد و به نیرومندی ایشان می‌انجامد.

🔹نخستین پراکنش برویه‌ی کتاب : فروردین 1399

این کتاب ارجدار را از اینجا دریافت کنید.

Читать полностью…

کتابخانه پاکدینی (کتابهای احمد کسروی و یاران او)

🔸 آذری یا زبان باستان آذربایجان

🖌 احمد کسروی

🔹 زبان باستان آذربایجان از دیده‌ی تاریخ و زبانشناسی

📊 شمار ساتها : ۸۵ (اصلی)

بازپسین پراکنش : اردی‌بهشت ۱۴۰۱

🔷 کتابخانه‌ی پاکدینی

🔸 این دفتر از سوی «باهَمادِ پاکدینان» و بدست «کوشادِ تلگرام» پراکنده می‌گردد.


🛎 کتاب را از اینجا دریافت کنید.

Читать полностью…

کتابخانه پاکدینی (کتابهای احمد کسروی و یاران او)

🔸 کتاب گویای فرهنگ چیست؟

🖌 نویسنده : احمد کسروی

🔹 کتابخوان : احسان حقیقت

💡 کتابخانه‌ی پاکدینی

🛎 این فایل از کانال آوای بوف برداشته شده است.

Читать полностью…

کتابخانه پاکدینی (کتابهای احمد کسروی و یاران او)

🔸 نادرشاه

🔹 پاکشده‌ی دُرّه‌ی نادری : نقوی پاکباز
🔹 پاکشده‌ی سفرنامه‌ی حزین : محمدی ملایری
🔹 دیباچه و پیوست : احمد کسروی

🔹 جُستار : تاریخ نادرشاه و داوری درباره‌ی کارهای او

📊 شمار ساتها : ۱۲۸ (اصلی) + ۲۵ (دیگرها)

بازپسین پراکنش : اسفند ۱۴۰۰

🔷 کتابخانه‌ی پاکدینی

🔸 این دفتر از سوی «باهَمادِ پاکدینان» و بدست «کوشادِ تلگرام» پراکنده می‌گردد.


کتاب را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

Читать полностью…

کتابخانه پاکدینی (کتابهای احمد کسروی و یاران او)

📚 مشعشعیان (یا بخشی از تاریخ خوزستان)

🖌 احمد کسروی

🔹 داستان سید محمد مُشَعشَع و جانشینان او ، چیستان دعوای مهدیگری سید محمد و دعوای خدایی پسرش مولا علی ، پیشامدهای خوزستان در زمان آنها ، رودها و بندها و پلهای خوزستان

📊 شمار ساتها : ۱۳۴ (اصلی) + ۶

بازپسین پراکنش : بهمن ۱۴۰۰

🔷 کتابخانه‌ی پاکدینی

☀️ این بازپسین و بهترین پراکنش کتاب می‌باشد که از همه‌ی نسخه‌های چاپی و اینترنتی دهه‌های اخیر درست‌تر می‌باشد.

🔸 این دفتر از سوی «باهَمادِ پاکدینان» و بدست «کوشادِ تلگرام» پراکنده می‌گردد.


کتاب را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

Читать полностью…

کتابخانه پاکدینی (کتابهای احمد کسروی و یاران او)

📘 یکم دیماه ۱۳۲۳

🖌 احمد کسروی

📊 شمار ساتها : ۴۹ (اصلی) + ۳

🔸 بازپسین پراکنش : بهمن ۱۴۰۰

🔹 کتابخانه‌ی پاکدینی

🛎 این کتاب از سوی «باهَمادِ پاکدینان» و بدست «کوشادِ تلگرام» پراکنده می‌گردد.


کتاب را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

Читать полностью…

کتابخانه پاکدینی (کتابهای احمد کسروی و یاران او)

🔸 چرا از راه سیاست نمی‌آییم؟..

🖌 احمد کسروی


⭐️ کتابخانه‌ی پاکدینی

📣 این گفتار از سوی «باهماد پاکدینان» و بدست «کوشاد تلگرام» پراکنده می‌گردد.

Читать полностью…

کتابخانه پاکدینی (کتابهای احمد کسروی و یاران او)

🔶 دفاع در دیوان کیفر

🖌 احمد کسروی

🔍 متن دفاعیات کسروی در دیوان کیفر ، یک جستار حقوقی و تاریخی ، کارنامه‌ی شیخ خزعل

📊 شمار ساتها : ۱۳۶

بازپسین پراکنش : فروردین ۱۴۰۰


🔷 کتابخانه‌ی پاکدینی

🔸 این کتاب از سوی «باهَماد پاکدینان» و بدست «کوشاد تلگرام» پراکنده می‌گردد.

Читать полностью…

کتابخانه پاکدینی (کتابهای احمد کسروی و یاران او)

📗 اسرار هزارساله

✍ علی‌اکبر حکمی‌زاده

🔍 طرح برخی ایرادها به شیعیگری در قالب پرسشهایی از پیشوایان این کیش.

📊 شمار صفحه‌ها : ۷۳

📝 بازپسین پراکنش : اردی‌بهشت ۱۴۰۰

📚 کتابخانه‌ی پاکدینی

🛎 این کتاب از سوی «باهماد پاکدینان» و بدست «کوشاد تلگرام» پراکنده می‌گردد.

کتاب را از اینجا دریافت کنید‌.

Читать полностью…

کتابخانه پاکدینی (کتابهای احمد کسروی و یاران او)

✴️ نسخه‌ی تازه‌ی کتاب «زندگانی من»

🔸تاریخ آموزنده است ، همچنان سرگذشت بزرگان.
بویژه زندگینامه‌های ایشان همیشه بهترین سرمشق جوانان بوده است.

🔸این آزموده شده : رفتار درست از پند آموزنده‌ترست.

🔸از بزرگان بزرگی آموخته می‌گردد ،‌ از پاکدامنان پاکی ، از مهربانان مهرورزی ، از شیردلان دلیری ، از خستگی‌ناپذیران کوشش و پشتکار ،‌ از دانشمندان دانش‌پژوهی ،‌ از کاردانان کاردانی ...
اینست اهمیت زندگینامه‌های بزرگان.

🔸کتاب «زندگانی منِ» احمد کسروی یکی از ارجدارترین زندگینامه‌هاست.

🔸چنانکه نوید داده بودیم نسخه‌ی تازه‌ی آن آماده گردیده و اکنون آن را ارمغان خوانندگان می‌نماییم.
خوشا آنکه شما نیز به دوستان و آشنایانتان ارمغان کنید.

کتاب «زندگانی من»

Читать полностью…
Подписаться на канал