karikalamaturr | Неотсортированное

Telegram-канал karikalamaturr - کاریکلماتور(پرویز شاپور)

-

کاریکاتور کلمات

Подписаться на канал

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

بدنم  زندان بزرگیست پر از "سلول".


|کبری بهپور|
@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

در جشن تولد مرگم، زندگی دعوت نداشت.

|سهراب گل هاشم |

@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

بهترین راه برای حفظ آثار باستانی ، همچنان در زیر خاک ماندن آن است

|سهراب گل هاشم|

@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

نانش را که آجر کردند، دندانش شکست.

|کبری بهپور|

@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

دلم هزار راه رفت تا به کوی یار رسید.


|سجاد حقیقی|

@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

تنها جایی که در زندگی‌ام رفتم طفره بود‌.


|علیرضا سیف|
@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

حق کسی را نمی خورم، چون هضمش برایم سنگین است.

|کتایون مقدم|

@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

تاریکی، شمع را به گریه می اندازد.

|اصغر رضایی گماری|

@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

یک جنگل چوب سادگی ام را خوردم.

|ابوالقاسم صلح جو|

@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

مطالعه در گورستان، احتیاج به ورق زدن سنگ قبرها ندارد.

|پرویز شاپور|

@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

به هیچ دروازه بانی کمتر از گل نمی گویند .

|سهراب گل هاشم|

@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

تاریخ برای من از جغرافیای لبخند تو شروع می شود.

|اصغر رضایی گماری|

@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

قبل از اینکه نقاش برای سارق اسلحه بکشد مُرد!

|کتایون مقدم|

@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

مرگ، پرنده را از قفس آزاد کرد.

|مهدی فرج الهی|

@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

هرگز نمی شود سر به سر سنگ گذاشت!


|نائله  یوسفی|

@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

دزدان کوچک ما را انتخاب می کنند و ما، دزدان بزرگ را...


|مهدی یساولی|
@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

در جوانی چشمهایت سگ داشت ، حالا اخلاقت .

|سهراب گل هاشم |

@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

تفسیرش جالب بود، تقصیرش را تقدیر می نامید.


|مهدی یساولی|
@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

قالی عمر بر دار فانی بافته می شود.

|حسین ناژفر|

@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

بنّای ناشی در خود فرو ریخت.


|متین یحیی زاده|
@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

پاک کن با اعتماد به مداد، خودش را کوچک می کند!

|مهدی یساولی|

@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

در حیاتم، رو به قبرستان باز می شود.

|ناصر زارعی|

@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

بادبادک به باد نخ داد، خودش را گم کرد.

|اعظم بینا باجی|

@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

مسئله های من با تو فقط در آغوشت حل می شود.

|مهدی یساولی|

@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

کوررنگی دارم، خون کسی را رنگین نمی بینم.

|نائله یوسفی|

@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

قابل رویت نیست شب هنگام
آدم روسیاه


|محمد_مهدی معارفی|

@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

کبریت ها برای رسیدن به روشنایی سر می دهند.

|مهدی یساولی|

@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

سکوت را با نخ های سیگار به لبم می دوزم.

|مهدی یساولی|

@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

چاله چوله های زندگی ام را با آسفالت پر میکنم!


|مهدی کاشانی زاده|

@karikalamaturr

Читать полностью…

کاریکلماتور(پرویز شاپور)

حتی "مو"هایم هم می‌دانند که پایان شب سیه ، سپید است .

|سهراب_گل هاشم |


@karikalamaturr

Читать полностью…
Подписаться на канал