gooyeshnovin | Неотсортированное

Telegram-канал gooyeshnovin - Gooyeshnovin

630

موسسه زبان های خارجی گویش نوین ☎️ 77162600 ارتباط با ادمین و بیان نظرات و پيشنهادها 🆔 @gooyeshnovin_admin

Подписаться на канал

Gooyeshnovin

شروع هفته پیش ثبت نام✅

Читать полностью…

Gooyeshnovin

شروع هفته پیش ثبت نام❇️❇️❇️❇️ترم بهار ۱۴۰۳

Читать полностью…

Gooyeshnovin

🟢🟢شروع پیش ثبت نام ترم زمستان ۱۴۰۲🟢🟢

Читать полностью…

Gooyeshnovin

❇️قابل توجه زبان آموزان عزیز :❇️


✅ثبت نام کلاسهای TTC شروع شد ✅


77162600☎️

@Gooyeshnovin

Читать полностью…

Gooyeshnovin

🛑🛑قابل توجه زبان آموزان عزیز و اولیای گرامی

کلیه کلاسهای آموزشگاه
امروز چهارشنبه ۲۴ آبان
دایر می باشد
🛑🛑🛑

Читать полностью…

Gooyeshnovin

شروع هفته پیش ثبت نام 🟢🟢🟢🟢🟢

Читать полностью…

Gooyeshnovin

✅ نکات مربوط به کلمه‌ی apologize:

1️⃣ apologize to sb:
✅ با حرف اضافه‌ی to استفاده می‌شود.

The US has apologized to Britain for the accident that cost nine lives.
آمریکا برای حادثه‌ای که باعث کشته شدن 9 نفر شد عذرخواهی کرد. 
◆◆◆◆◆◆
✨ با توجه به توضیحات داده شده، جمله‌های زیر اشتباه هستند:
❌ The waiter was made to apologize my father.
❌ He apologized her for the long delay.

✨ شکل صحیح جملات گفته‌شده
✅ The waiter was made to apologize to my father.
پیشخدمت مجبور شد از پدرم عذرخواهی کند.

✅ He apologized to her for the long delay.
من از او بخاطر تأخیر زیاد عذرخواهی کردم.


2️⃣ apologize (to sb) for (doing) sth:

I'd like to apologize for causing you so much trouble.
میخواهم بخاطر اذیت کردنت عذرخواهی کنم.

◆◆◆◆◆◆
✨ با توجه به توضیحات داده شده، جمله‌های زیر اشتباه هستند:
❌ She insisted on apologizing her husband's behavior.
❌ I apologize that I can't come to the wedding.

✨ شکل صحیح جملات گفته‌شده
✅ She insisted on apologizing for her husband's behavior.
او اصرار داشت که بخاطر رفتار همسرش عذرخواهی کند.

✅ I apologize for not being able to come to the wedding.

@gooyeshnovin

Читать полностью…

Gooyeshnovin

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
با توجه به ظرفیت کلاسها اولویت ثبت نام در ساعت انتخابی با زبان آموزانی خواهد بود که زودتر ثبت نام نموده اندو ثبت نام بالاتر از ظرفیت امکانپذیر نخواهد بود 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

Читать полностью…

Gooyeshnovin

🔴کالوکیشنها و اصطلاحات مرتبط با مهاجرت

✅ immigration to
مهاجرت به
✅ emigration from
مهاجرت از
✅ migration
مهاجرت / کوچ
✅ Seek asylum
درخواست پناهندگی
✅ Immigration policy
سیاست و قوانین مهاجرتی
✅ Border control
کنترل مرزی
✅ Visa application
درخواست ویزا
✅ Green card holder
دارنده کارت سبز امریکا
✅ Naturalization process
فرایند تابعیت
✅ Refugee crisis
بحران پناهجویان
✅ Work visa
ویزای کاری
✅ Deportation order
حکم خروج
✅ Immigrant community
جامعه مهاجر
✅ Immigration detention
بازداشت مهاجرتی
✅ Citizenship ceremony
جشن شهروندی
✅ Border patrol
گشت مرزی
✅ Asylum seeker
پناهجو
✅ Immigration reform
اصلاحات مهاجرتی
✅ Visa extension
تمدید ویزا
✅ Refugee camp
اردوگاه پناهجویان
✅ Immigration advocate
مدافع یا وکیل مهاجرتی
✅ Immigration backlog
تلنبار شدن کیس های مهاجرتی
✅ Immigrant integration
یکی شدن و یکپارچه شدن مهاجرین
@gooyeshnovin

Читать полностью…

Gooyeshnovin

تفاوت later و latter

✅ کلمه later قید است و به معنی تأخر زمانی و "بعدا" ".

🔹I’m going out for a bit – I’ll see you later.
یه مدت کوتاه دارم می رم بیرون. بعدا" می بینمت.
🔸two years/three weeks etc later
دو سال بعد/سه هفته بعد

✅ کلمه latter اسم است و برای رجوع به دومین مورد از دو مورد (به معنی "بعدی" یا "دومی") از آن استفاده می شود.

🔹Where unemployment and crime are high, it can be assumed that the latter is due to the former.
در جایی که بیکاری و جرم در سطح بالایی قرار دارند، می شود تصور کرد که دومی (بعدی) بخاطر اولی (قبلی) ایجاد شده است.@gooyeshnovin

Читать полностью…

Gooyeshnovin

♨️ تفاوت who و whom

👈در جمله واره های وصفی چنانچه ضمیر موصولی به مفعول جمله واره وصفی اشاره داشته باشد، می توان از who و whom استفاده کرد.

🔻I know who/whom he called.

👈ولی اگر ضمیر موصولی به مفعول حرف اضافه اشاره داشته باشد، به دو صورت عمل می شود.

🔹I know who/whom they were talking about.
🔸I know about whom they were talking about.

✍ همانطور که می بینید اگر حرف اضافه بلافاصله قبل از ضمیر موصولی قرار بگیرد تنها می توان از whom استفاده کرد.

🔑 توجه داشته باشید که به همراه ضمیرهای موصولی where و when از حرف اضافه استفاده نمی شود.
@gooyeshnovin

Читать полностью…

Gooyeshnovin

با دست گذاشتن تو جيبت نميتونی دنيا رو تغيير بدی.

@gooyeshnovin

Читать полностью…

Gooyeshnovin

#آموزش

🔶 insect
حشره
🔶 spider
عنکبوت
🔶fly
مگس
🔶 spiderweb
تارعنکبوت
🔶 cobweb
تارعنکبوت
🔶 Predator
شکارچی
🔶 prey
طعمه
🔶 catch (caught)
گرفتن
🔶thread
تار
🔶 sticky
چسبناک
@gooyeshnovin

Читать полностью…

Gooyeshnovin

خانواده بزرگ گویش نوین

امروز ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید🖤🖤🖤🖤

Читать полностью…

Gooyeshnovin

1000006400 (225×225)

Читать полностью…

Gooyeshnovin

آخریم مهلت پیش ثبت نام ۱۶ و ۱۷ اسفند ماه ❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

Читать полностью…

Gooyeshnovin

شروع هفته پیش ثبت نام

شنبه ۱۶ دی ماه

لغایت

پنج شنبه ۲۱ دی ماه

☝️☝️

Читать полностью…

Gooyeshnovin

#شغل ها به زبان انگلیسی
#gooyeshnovin

Читать полностью…

Gooyeshnovin

🛑🛑قابل توجه زبان آموزان عزیز و اولیای گرامی

کلیه کلاسهای آموزشگاه
امروز یکشنبه۱۲ آذر
دایر می باشد
🛑🛑🛑

Читать полностью…

Gooyeshnovin

🔴آخرین مهلت پیش ثبت نام 🔴🔴امروز و فردا ۱۷ و ۱۸ آبان🔴


@Gooyeshnovin

☎️77162600

Читать полностью…

Gooyeshnovin

✅ پیشوندهای رایج در انگلیسی

✅ پیشوندها حرف یا حروفی هستند که به ابتدای کلمه اضافه می شوند و معنای کلمه را تغییر می دهند. در شرایطی که به دیکشنری دسترسی نداریم، دانستن رایج ترین پیشوندها به ما کمک می کند بتوانیم حدس صحیح تری نسبت به معنای کلمات بزنیم. برای این منظور لیست زیر را مطالعه کنید.

✅ Most Common Prefixes

✨ anti- : against ⏩ antifreeze
✨ de- : opposite ⏩ deforest
✨ dis- : not, opposite of ⏩ disagree
✨ en-, em- : cause to ⏩ encode, embrace
✨ fore- : before ⏩ forecast
✨ in-, im- : in      ⏩   infield
✨ in-, im-, il-, ir- : not ⏩ injustice, impossible
✨ inter- : between ⏩  interact
✨ mid- : Middle    ⏩   midway
✨ mis- : wrongly ⏩   misfire
✨ non- : not   ⏩   nonsense
✨ over- : over  ⏩   overlook
✨ pre- : before  ⏩  prefix
✨ re- : again   ⏩  return
✨ semi- : half ⏩  semicircle
✨ sub- : under ⏩  submarine
✨ super- : above ⏩ superstar
✨ trans- : across  ⏩  transport
✨ un- : not  ⏩  unfriendly
✨ under- : under  ⏩  undersea
@gooyeshnovin

Читать полностью…

Gooyeshnovin

✅لطفا فیش های واریزی خود را در تلگرام و یا بله ارسال نمایید ✅

❌❌لطفا از ارسال فیش های واریزی درواتساپ خودداری نمایید❌❌

Читать полностью…

Gooyeshnovin

شروع هفته پیش ثبت نام ترم پاییز ۱

Читать полностью…

Gooyeshnovin

✅ کاربرد حرف تعریف #the

✅ قبل از اسامی سازمان ها، موسسات و بنگاه ها
the United Nations
the Ford Foundation

✅ قبل از عوامل اجرایی دولتی و نظامی.
the Army
the Navy
the air force
the Police

✅ قبل از عنوان های دولتی.
the secretary of state
the prime minister
the king
the mayor

✅ قبل از وقایع یا دوره های تاریخی.
The Middle Ages
The Civil War
The Renaissance
The First World War

✅ قبل از موقعیت های فیزیکی.
the top
the bottom
the center
the inside
the outside

✅ قبل از اسامی دانشگاه هایی که با حرف اضافه of توصیف شده اند .
the University Of Michigan

اما  ⏪  Oxford University

✅ قبل از ساختمان ها.
the Empire State Building
the Coliseum

✅ قبل از اسامی کتب آسمانی یا خیلی مشهور.
the Quran

✅ قبل از جهت های قطب نما ، نواحی جغرافیایی و نقاط کره ی زمین .
the South
the Middle West
the South Pole
The Equator
 
✅ قبل از جنگل ها ، بیابان ها ،شبه جزیره ها . قبل از اسامی رشته کوه ها
the Sahara Desert
the Himalaya Mountains.

✅ قبل از اسامی رودها، اقیانوسها، خلیج ها، دریاها

the Nile river
the Atlantic ocean
the mediterranean sea

@gooyeshnovin

Читать полностью…

Gooyeshnovin

✅ افعال بی‌قاعده (Irregular Verbs) افعالی هستند که در زمان‌ها و شکل‌های مختلف خود قواعد نامتناسبی دارند و با سایر افعال منظمی که در زبان انگلیسی وجود دارد همخوانی ندارند. این افعال اغلب برخلاف افعال منتظم با تغییر شکل و تلفظ حروف در زمان‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نمونه‌هایی از افعال بی‌قاعده عبارتند از:

1. go - went - gone (رفتن)
2. come - came - come (آمدن)
3. see - saw - seen (دیدن)
4. do - did - done (انجام دادن)
5. have - had - had (داشتن)
6. eat - ate - eaten (خوردن)
7. give - gave - given (دادن)
8. take - took - taken (گرفتن)
9. break - broke - broken (شکستن)
10. write - wrote - written (نوشتن)

با توجه به تفاوت شکل بین زمان حال، گذشته و مصدر این افعال، باید آنها را به صورت جداگانه مرور و یاد بگیرید. با تمرین و استفاده مکرر از این افعال، می‌توانید به تسلط بر استفاده مناسب از آنها برسید.

همچنین لیستی بسیار بزرگتر از افعال بی‌قاعده در زبان انگلیسی وجود دارد. برای یادگیری بیشتر و بررسی کامل‌تر این افعال، می‌توانید از منابع یادگیری زبان انگلیسی استفاده کنید یا لیست کاملی از آن‌ها را آنلاین جستجو کنید.
@gooyeshnovin

Читать полностью…

Gooyeshnovin

🌸فاینال ترم اول تابستان،در حال برگزاری ست🌺

Читать полностью…

Gooyeshnovin

❌❌❌اولیای گرامی :
با توجه به تعطیلی روزهای چهارشنبه و
پنج شنبه به علت گرامی هوا
نحوه ی برگزاری کلاسها اطلاع رسانی خواهد شد ❌❌❌❌❌

از صبوری شما سپاسگزاریم🌺


@Gooyeshnovin

Читать полностью…

Gooyeshnovin

@gnovin1398
ارتباط ادمین

Читать полностью…

Gooyeshnovin

آجرک الله یا بقیه الله فی مصیبت جدک الحسین


@gooyeshnovin

Читать полностью…

Gooyeshnovin

یا کاشف الکرب عن وجه الحسین
اکشف کروبنا بحق اخیک الحسین
🏴🏴🏴🏴
@gooyeshnovin

Читать полностью…
Подписаться на канал