girlofmoon | Неотсортированное

Telegram-канал girlofmoon - Girl of moon

56

رتبه ای هرگز ندیدم بهتر از افتادگی هرکه خود را کم ز ما میداند از ما بهتر است!

Подписаться на канал

Girl of moon

چند نکته در خصوص جام جهانی قطر:

دوستان این جام جهانی از جهاتی که برای خیلی از عموم غیرقابل درک هست برای امثال بنده که در زمینه های علوم پنهانی مطالعه دارم اهمیت ویژه ای داره ...

به این جام جهانی توجه زیادی شده ، اطلاعی ندارم که قرار هست چه اتفاقاتی بیافته اما خیلی از موضوعات تبلیغاتی این رویداد با یک عدد مهم کد شده ، از نام خود قطر بگیرید ، تا سال ، هزینه ی انجام شده ، لوگو و خیلی مسائل دیگر ...

این رویداد با عدد بسیار مهم (برای من ، نه عموم) 22 کد شده است ، فقط یک نمونه بهتون بگم قطر با انرژی اسمی 22 در سال 2022 ، 220 میلیارد دلار برای برگزاری این رویداد جهانی هزینه کرده است ، ردپای سازمان های مخفی مهی در این رویداد دیده میشه بوضوح ... احتمالا حین برگزاری این رویداد ، جهان آبستن حوادثی باشه که ممکنه خیلی ها رو بهت زده کنه ... دنبال عدد 22 زیاد بگردید... بنظر میرسه که جام جهانی متفاوتی داشته باشیم.

مطالب زیادی برای گفتن هست اما متاسفانه زبان گفتن وجود نداره ...

Читать полностью…

Girl of moon

داستان ضحاک رو باهم مرور کنیم

۱ - ضحاک عرب است ولی بر ایران ‌زمین سلطه‌دارد ، چه رویای عجیبی است این کابوس فردوسی .

۲ - شیطان در هیأت یک آشپز به‌ استخدام دربار در‌می‌آید و برای نخستین‌بار به ضحاک گوشت می‌خوراند .

طعم پرندگان بریان به ‌مذاق ضحاک خوش ‌می‌آید و تصمیم به تشویق آشپز جدید می‌گیرد .

۳ - ضحاک ، آشپز را به‌حضور ‌می‌طلبد و از او تمجید می‌کند و به‌او می‌گوید چه دستمزدی برای این غذای لذیذ طلب‌می‌کند ، آشپز که همان شیطان است می‌گوید بوسه بر شانه‌های شاه بهترین پاداش برای من است .

شاه از این تملق خوشش ‌می‌آید و اجازه بوسه می‌دهد !

۴ - روز بعد شانه‌های شاه زخم‌ می‌شود و پس از مدتی ‌زخم‌ها باز می‌شوند و دو مار سیاه از زخم‌ها بیرون‌می‌آیند ، مارها تمایل‌دارند از گوش‌های ضحاک به‌داخل روند و مغز سر او را بخورند !

شیطان اینبار به هیأت حکیم ظاهر‌ می‌شود و می‌گوید تنها ‌‌راه بقای شاه این ‌است که هر‌ روز دو‌ جوان را قربانی‌کند و مغز سر آنان را به‌ مارها بدهد تا سیر شوند و اشتهایی برای خوردن مغز شاه نداشته‌باشند !

۵ - هر‌ روز دو پسر جوان ایرانی به قید قرعه دستگیر ‌می‌شوند و به آشپزخانه دربار آورده‌ می‌شوند ، ظاهرا عدالت برقرار است و به‌کسی ظلم‌نمی‌شود .

ولی روزانه مغز سر دو‌ جوان ، غذای مارها می شود ، باشد که مغز شاه سالم ‌بماند .

قیمت مغز شاه سالانه بیش از هفتصد‌ مغز جوان است!

۶ -  هیچکس جرأت مقاومت ندارد و ایرانیان کماکان دچار این گفتمان هستند که : «بگذار همسایه فریاد بزند ، چرا من ؟؟ » و خشنودی هر خانواده ایرانی این‌است که امروز نوبت جوان آن‌ها نشده‌است: «از ستون ‌به ‌ستون فرج است»

۷- «ارمایل» و «گرمایل» که اداره‌کننده آشپزخانه دربار هستند تصمیم‌ به‌ اقدام می‌گیرند ، البته نه اقدامی «رادیکال» بلکه اقدامی «میان‌دارانه»

آن‌ها فکر می‌کنند که اگر هر روز یک ‌جوان را قربانی‌کنند و مغز سر آن ‌جوان را با مغز سر یک‌ گوسفند مخلوط ‌کنند ، مارها تغییر طعم مغز را متوجه نمی‌شوند و با ‌این‌حساب آن‌ها می‌توانند در طول یک سال ، سیصد و شصت و پنج جوان را نجات‌دهند!

جالب اینجاست که مارها «مغز» می‌خواهند ، مغز !

نه قلب ، نه جگر ، نه ران ، نه دست ، فقط مغز!

هرکس که مغز ندارد خوش‌بگذراند ، مارها فقط مغز طلب‌می‌کنند .

۸ - اقدام میان دارانه دو آشپز جواب ‌می‌دهد ! مارها طعم مغز مخلوط را تشخیص‌ نمی‌دهند و هر روز از دو ‌جوان که به آشپزخانه سلطنتی سپرده‌ می‌شوند یکی آزاد می‌شود ! ارمایل و گرمایل خشنودند که در‌سال ۳۶۵ نفر را نجات داده‌اند ، نیمه پر لیوان !

۹ - ارمایل و گرمایل هر روز یک جوان را آزاد‌ می‌کنند و به‌او می‌گویند سر ‌به‌ بیابان بگذارد و در شهرها آفتابی‌ نشود که اگر معلوم ‌شود او از آشپزخانه حکومتی گریخته ، هم او خوراک مارها می‌شود و هم سر ارمایل و گرمایل .

۱۰ - «کاوه » آهنگر بود و سه‌ جوانش خوراک مارهای حکومتی شده‌بودند ، کاوه رادیکال بود ، اگر ارمایل و گرمایل هم سه‌جوان داده بودند شاید رادیکال شده بودند .

۱۱ - ضحاک مار‌‌دوش تصمیم‌ می‌گیرد از رعایا نامه‌ای بگیرد مبنی ‌بر این‌که سلطانی دادگر است !

رعایا اطاعت ‌می‌کنند و به‌ صف می‌ایستند تا طوماری را امضا‌کنند به‌نفع دادگری ضحاک !

می‌ایستند و امضا‌ می‌کنند ، در صف می‌ایستند و امضاء می‌کنند ، در صف می‌ایستند و ....

۱۲- نوبت به کاوه می‌رسد ، امضا‌ نمی‌کند، طومار را پاره‌می‌کند ، فریاد‌ می‌زند که تو بیدادگری.

کاوه نمی‌ترسد!

۱۳- فریاد کاوه ، ضحاک و درباریان را وحشت‌زده می‌کند : این فریاد دلیرانه شمارش معکوس سقوط ضحاک است.

۱۴ - کاوه آهنگر پیشبند چرمی که هنگام کار بر تن می‌پوشید را بر سر نیزه میکند و این پرچم نماد قیامش میشود، درفش کاویانی.

۱۵ - با پیوستن جوانان آزاد شده از مسلخ ضحاک به کاوه ، قیام علیه ضحاک آغاز می‌شود...

Читать полностью…

Girl of moon

‍ تمام #حیوانات، تمام #گیاهان و #انسان ها #یک منشا دارند بنابراین خصلت ها و ویژگی های آنها نیز از همان #منشأ است.مهم ترین و قوی ترین ویژگی غریزی تمام موجودات این است:میخواهند #زندگی بکنند.(غریزه زندگی)
یعنی فطرتا تمایل به بودن و زیستن دارند.
از #درد دوری می کنند و به #لذت روی می آورند
از آلودگی دوری میکنند و به پاکی روی می آورند
تمامی موجودات از این که مورد #محبت و #نوازش قرار بگیرند لذت می برند.
این ها همه ویژگی هایی هستند که از درون آن منشأ #واحد یعنی «طبیعت یا جهان هستی» بیرون آمده اند.
بنابرین این ویژگی ها در واقع ویژگی #طبیعت و جهان است.
اگر پرنده ها دوست دارند بپرند به این دلیل است که جهان هستی(طبیعت) تمایل به تجربه کردن پرواز در قالب یک موجود به نام پرنده داشته است.
اگر خرگوش ها یا آهو ها بازیگوشی میکنند به این دلیل است که جهان هستی ذاتا بازیگوش است و بازیگوشی را دوست دارد.
تمام موجودات ازینکه مورد نوازش و #عشق باشند لذت میبرند
بنابراین:
جهان(طبیعت،هستی مطلق) است که دوست دارد مورد نوازش و محبت و ...باشد به همین دلیل انسان از دل طبیعت به تکامل رسید(یا آفریده شد)
بنابرین موجودات جهان، به نوعی ویژگی های جهان را به نمایش میگذارند و
به همین دلیل است که میگویند:
جهان ،آیینه ایست که اسما و صفات الهی در آن دیده می‌شوند.
نه تنها جسم انسان از همین طبیعت و خاک است،
بلکه #روح و #شعور و #ذهن و #قلب او نیر در #حقیقت روح و شعور و ذهن و قلب طبیعت است.
هیچ جدایی ای بین انسان و #خدا نیست.
انسان آیینه ی خداست

Читать полностью…

Girl of moon

امروز داشتم فکر میکردم که چقدر مادر بزرگ پدریم مراقب سلامت زیستن بود. از تیکه های پارچه چهل تیکه کیسه خرید درست میکرد و همیشه توی کیفش داشت برای خرید که پاکت و پلاستیک نگیره. انواع خشک کردنی ، بو دادنی ، ترشی انداختنی‌، ماست و کره و پنیر و ....خلاصه همرو خودش درست میکرد. تنقلاتش هم همیشه گندم و شاهدونه بود. داشتم فکر میکردم ما چقدر بیراهه رفتیم که الان داریم سعی میکنیم دوباره برگردیم به اون زمان و کلی تبلیغات میکنیم و آموزش میدیم که تازه مثل زمان مادر بزرگ من‌، زمین فرندلی زندگی کنیم. واقعا از بار گذشته که اورانوس در تارس بود که میشد زمان جنگ جهانی دوم ، یعنی دقیقا زمانی که پدرم به دنیا اومدند ، یعنی دقیقا زمانی که مادر بزرگم خودش کشک می‌زده تا این بار که اورانوس در تارس هست راه زیادی نبوده اما زمین از جنگ جهانی دوم تا امروز زیر و رو شده. از طلوع برداران رایت رسیدیم به ایلان ماسک و فضا و اینترنت. حالا تصور کنید از این اورانوس در تارس تا هشتاد و چهار سال بعد کجا قراره باشیم ؟ از دنیای صنعتی یهو اومدیم به دنیای الکترونیک و به سرعت دیجیتال شدیم. به نظرتون میشه همینجوری یهویی بعد از جنگ جهانی دوم ایده اینترنت به کله ما برسه؟ جهش ها در بازه های زمانی متفاوت مشابه به نظر نمیان. چند صد سال عصر قجر و الاغ و اسب و درشکه، بعد یهو در چند دهه بعد داریم فکر اینترنت جهانی و زندگی سازی در مارس میکنیم.
به هرحال از تولد پدر من که زمان ظهور هیتلر بوده تا امروز ما روی زمین رکورد شکستیم. رکورد سردرگمی و‌ولع ..
انگار از یه تکنولوژی هایی خبر دار شدیم که براشون آماده نبودیم و می‌خواستیم و می‌خوایم به هر قیمتی همشو اجرایی کنیم و ازشون سردربیاریم . با این حساب و با این تحولات از زمان جنگ جهانی دوم ، کیه که باور نکنه جنگ جهانی دوم برای دستیابی به قدرت های ناشناخته فرا زمینی بود که یه چیزهاییش هم بدست سردمداران قدرت رسیده بود و چقدر از این اطلاعات و تکنولوژی ها رو ما ازشون خبردار شده ایم و از کدومش هنوز خبری نداریم ؟ چه پورتالی باز شده دفعه قبلی که اورانوس در تارس بود؟ و حالا چه خبره ؟ تا کی میشه سرپوش گذاشت؟ تا کی میشه مردم رو با وی ر وس های مختلف سرگرم کرد و بازی داد تا پروگرام های کنترل کننده شکسته نشوند و ادامه پیدا کنند؟ تبدیل شده ایم به موجودات مصرفی بی مصرف ، شدیم انگل زمین و جون خودمون ، چون اینجوری ما در مسمومیت ها خواب هستیم و ....بارها گفتم سترن در آکواریوس یعنی آزمایش روی بشریت....آیا این آزمایش ها به اتفاقاتی که زمان جنگ جهانی دوم افتاد مربوط هستند؟ آیا اتفاقات جنگ جهانی دوم به مسائل مصر و سومر و لومر و آتلانتیس باستان مربوط هستند ؟ فردوسی در شاهنامه چه اسراری را برای ما بصورت داستان بازگو کرد؟ چرا فکر میکنیم همه فقط برای تفریح شعر گفتند و حکایت و افسانه نوشتند ؟ چه اسرار مشابهی در همه این ها نهفته که همیشه در سر ما فرو کردند که اینا واقعیت نداره و افسانه هستند؟ آیا ما در حال تجربه همان افسانه ها و حکایت ها نیستیم ؟ چرا ما درک درستی از شاهنامه فردوسی نداریم ؟ چرا کتاب به این ارزشمندی که حاوی کدهای بسیاری برای حل پازل هاست داخل کتابخانه هامون خاک میخوره و تازه اگر هم بخونیم متوجه نمیشیم که معنای حماسه چیست؟ فردوسی بصورت رمز چه حماسه هایی را برای ما بازگو کرد؟ کدام نور و کدام تاریکی ؟ بارها فکر کردم شاید فردوسی از آینده نوشته نه از گذشته ! شاید گذشته و آینده در نقطه ای با هم اتصال پیدا می‌کنند و آن نقطه همان زمان حال است.

Читать полностью…

Girl of moon

اگر می خواهید بفهمید چی شد که دلار به اینجا رسید و ریال بی ارزش ترین پول جهان شد، حتی از کشورهای جنگ زده هم در زمینه اقتصاد عقب افتادیم، این چند دقیقه را تماشا کنید! اینها دلالهای دلار ساده چهارراه استانبول نیستند، مدیران ارشد سابق بانک مرکزی هستند که در قبال دریافت رشوه های فوق لاکچری، قیمت ارز را بالا می بردند! اگر بفهمید شغل اصلی شان دامداری بوده و این بلا را سر ارزش پول ملی ایران آوررند، همه چیز برای تان روشن می شود! باید از این غصه دق کنیم که تعیین نرخ دلار به عهده یک عده دامدار بوده و ما نمی دانستیم!


#فساد #رانت ...

Читать полностью…

Girl of moon

زندگی آنقدر معلم خوبی است،
که وقتی درسی را یاد نمیگیریم،
آنرا برایمان تکرار میکند!

زندگی سعی دارد به ما یاد بدهد؛
چرا که در درون ما میل به یادگیری
و رشد وجود دارد!

زندگی، آنچه عمیقا میخواهیم را به ما میدهد.

Читать полностью…

Girl of moon

فکر چگونه تولید می‌شود؟
تمام چیزهایی که نمی‌پذیرید، تبدیل به فکر شما می‌شوند، و دائما ذهن شما را مشغول نگه می‌دارند. از آن جا که ذهن شما سازنده تصاویر زندگی شماست، آنچه نپذیرفته‌اید، تبدیل به زندگی شما می‌شود و خود را تکثیر می‌کند. اما چیزهایی که می‌پذیرید دیگر بخشی از ذهن شما نمی‌شود و از دایره ذهن خارج می‌شود. مثلا شما پذیرفته‌اید که خورشید در آسمان است، آب رفع تشنگی می‌کند، یا لباستان را چگونه بپوشید یا چگونه دوچرخه برانید. آیا در طول شبانه روز به این چیزها فکر می‌کنید؟ مسلما خیر..
پس اگر چیزی را دوست ندارید و می‌خواهید از زندگیتان محو شود، آن را بپذیرید. به تدریج که ذهن خود را با پذیرش خلوت کنید، جا برای خلق تازه‌ها باز می‌شود.

#اکهارت تله

Читать полностью…

Girl of moon

‍ ‍ ⁦👁️⁩⁦👁️⁩
وقتی که به چشمان یک حیوان نگاه میکنم، یک #حیوان نمیبینم؛ یک #موجود زنده می‌بینم، یک #دوست، یک روح .

هر موجودی خودش را به عنوان هسته ی تجربیاتش، #تجربه میکند.
#آگاهی، آن چیزی است که در درونی ترین هسته ی ما نفهته، و همه ی ما را به یکدیگر #متصل میکند.

ممکن است ما در ظاهر #جدا و منفرد به نظر برسیم، چرا که آگاهیِ ما #فرم ها و #اشکال مختلفی به خود میگیرد، اما در زیر این پوسته و سطح، جوهره ی وجودی ما یکی است و یکسان است.

وقتی که به یک نفر نگاه میکنید، تفاوت های زیادی در شکل ظاهریِ منحصر به فردِ آنها میبینید، و اغلب ما به خاطر فرم ها و اشکالی که به خود میگیریم، یکدیگر را #قضاوت و #مقایسه میکنیم و با هم به #تضاد و #مخالفت برمیخوریم.
اما اگر به ورای کیفیت های مختلف و شخصیت های مختلفِ اشکال و فرم ها بنگرید، و به چشمان شخصی دیگر نگاه کنید، یک «موجود» را احساس میکنید، و این موجودِ بی شکل است که در پسِ ظاهر این اشکال نهفته و همه ی ما را به یکدیگر وصل میکند.
برای همین است که #چشم ها اغلب #دروازه هایی به سمت #روح لقب گرفته اند، زیرا به ما اجازه میدهند که حضور موجودی دیگر را ببینیم و حس کنیم، و یکی بودنمان را درک کنیم.

ما مانند موج های یک اقیانوس هستیم، هر یک در سطح دارای شخصیت و کیفیاتی منحصر به فرد هستیم، در عین حال در اعماق درونمان به طور جاودان به یکدیگر و به اقیانوس به عنوان یک #کل، متصل هستیم.

اگر نگاه کردن به ورای پوسته ی ظاهری را تمرین کنی، شروع میکنی به دیدن آن موجود حقیقی که در درون هر شکل و فرمی نهفته است.
میبینی که آگاهی ات در حال نگاه کردن از طریق چشمان فردی دیگر است، و وقتی که تو، خودت را در دیگری میبینی، به جز پرورشِ #شفقت و #دلسوزی در خود نسبت به آنان، نمیتوانی کاری انجام دهی؛ چرا که در #حقیقت، «#آنها»یی در کار نیست، «#دیگری» ای وجود ندارد، فقط «#تو» هستی، که خودت را از تعدادِ غیر قابل تصوری از #دیدگاه ها، تجربه میکنی.

این همان چیزی است که یک بار معلم معنوی «#رام_داس» گفته:
«مانند این است که دو #آینه روبروی یکدیگر قرار گرفته باشند. تو خودت را میبینی که در حال نگاه به خودت، به خودت نگاه میکند، فقط یکی از ما وجود دارد.»

#شناخت و #تشخیص این #یگانگی و #ارتباط با یکدیگر است که به برخاستنِ آنچه که آن را «#عشق» می نامیم منجر می شود. عشقِ حقیقی، زمانی است که قادر باشی خودت را در دیگری ببینی، هنگامی که #درک کنی که هیچ #جدایی بین تو و هیچ یک از موجوداتِ #جهان_هستی وجود ندارد.

#جوزف_کافمن

Читать полностью…

Girl of moon

هدف از قربانی کردن حیوانات

انسان‌ها به‌ هنگامی که احساسات به‌شدت منفی دارند انرژی‌هایی را آزاد می‌کنند، خصوصاً خشم شدید، ترس، وحشت یا تنفر. موجودات چندبعدی از این انرژی‌های آزادشده نیز می‌توانند تغذیه کنند، همچنین از احساسات جنسی‌ای که تنها از روی شهوت باشد نه #عشق.

موجودات مثبت، مستقیماً از انرژی #نور اولیه‌‌ی الهی #خالق اصلی تغذیه می‌کنند، خالقی که سرچشمه‌ی اصلی همه‌ی مواد غذایی است. با این‌حال موجوداتی مثل خزندگان، #آرکان ها(بیگانگان منفی) که خودشان را از خالق اولیه‌شان جدا کرده‌اند، نمی‌توانند مستقیماً از انرژی خالق بهره‌مند شوند و غیرمستقیم بواسطه‌ی انرژی‌های حیاتِ موجودات دیگری که دسترسی بهتری به انرژی‌ نور دارند تغذیه‌ می‌‌شوند.

ما انسان‌ها چنین دسترسی‌ای داریم، زیرا از گیاهان (سبزیجات و میوه‌ها) تغذیه می‌کنیم که با جذب نور خورشید و ترکیبش با مواد معدنی زمین، مواد غذایی را تولید می‌کنند

تعجبی ندارد که موجوداتی مثل بیگانگان منفی تمایل به دیدن خشونت میان ما انسان‌ها دارند. آنها هرکجا که بتوانند قتل و کشتار انسانی را تحریک می‌کنند و بدین‌ترتیب به انرژی‌های حیاتِ رها‌شده دست‌ پیدا می‌کنند. ما از نظر آنها احشامِ پرورشی هستیم (معادل لغت عبری گوییم goyim).

آیا تابحال به این فکر کرده‌اید که چرا نباید گوشت حیوانات را بخوریم؟

این موضوع، هدف از قربانی‌کردن حیوانات و بیشتر از آن، انسان‌ها را نیز توضیح می‌دهد. خدایان آرکانی از قربانی‌کردن یک لاشه لذتی نمی‌برند، اما از انرژی‌های حیاتی که از بدن و خونِ ریخته‌شده بیرون می‌آید خشنود می‌شوند(در هنگام ذبح ترس و رنج فراوانی در حیوان ایجاد میشود)، «خون مایعی با خواص کمیاب است» و حامل انرژی‌‌های حیات است.

همچنین با این عمل، روش طولانی‌کننده‌ی عمر برای این خدایان فراهم می‌شود. اگر قربانی در این فرایند زجرکش شود، برایشان بهتر است زیرا انرژی‌های احساسی نیز آزاد می‌شوند.

در اسطوره‌ی #گیلگمش نقل شده که پس از فروکش سیل، اوتناپیشتیم برای خدایان قربانی کرد و «خدایان بوی شیرین حیوان قربانی‌شده را حس کرده و مثل مگس‌هایی بالای این قربانی گردهم آمدند.»

این موضوع، علت ممنوعیت نوشیدن خون را توضیح می‌دهد. انسان‌ها از نوشیدن خون منع شده‌اند (سفر لاویان 7:27 ؛3:17). بجایش حیوانات به‌شکل مراسم مذهبی کشته شده، گلویشان بریده شده و گذاشته می‌شود که پیش از خوردنِ گوشت قربانی، خون به بیرون بجهد (شحیطه - ذبح در دین یهودی ). خون برای خدایان و گوشت برای انسان‌هاست.

منبع:
کتاب حکمرانی آنوناکی، جان اریک سیگدل. ترجمه‌ آبتین

Читать полностью…

Girl of moon

یا رب این بوی خوش از روضه جان می‌آید
یا نسیمیست کز آن سوی جهان می‌آید
یا رب این آب حیات از چه وطن می‌جوشد
یا رب این نور صفات از چه مکان می‌آید
عجب این غلغله از جوق ملک می‌خیزد
عجب این قهقهه از حور جنان می‌آید
چه سماعست که جان رقص کنان می‌گردد
چه صفیرست که دل بال زنان می‌آید
چه عروسیست چه کابین که فلک چون تتقیست
ماه با این طبق زر به نشان می‌آید
چه شکارست که این تیر قضا پرانست
ور چنین نیست چرا بانگ کمان می‌آید
مژده مژده همه عشاق بکوبید دو دست
کانک از دست بشد دست زنان می‌آید
از حصار فلکی بانگ امان می‌خیزد
وز سوی بحر چنین موج گمان می‌آید
چشم اقبال به اقبال شما مخمورست
این دلیلست که از عین عیان می‌آید
برهیدیت از این عالم قحطی که در او
از برای دو سه نان زخم سنان می‌آید
خوشتر از جان چه بود جان برود باک مدار
غم رفتن چه خوری چون به از آن می‌آید
هر کسی در عجبی و عجب من اینست
کو نگنجد به میان چون به میان می‌آید
بس کنم گر چه که رمزست بیانش نکنم
خود بیان را چه کنیم جان بیان می‌آید

مولوی
دیوان شمس

Читать полностью…

Girl of moon

Tales were told of the Water Planet Aquas and the Luminous Beings dwelling there who knew the true Gifts of Water. They understood that drinking Pure H2O was akin to a Magical Act that was an Illumination of the Soul. Mixed as it was with Liquid Gold it allowed the drinker to visit the Subtle Etheric Realms of Light.

The Emerald Tablet & the Mystical Life of Water 2020 {Alchemical Remix}

Читать полностью…

Girl of moon

سایکدلیک ضد نظم نوین جهانی
#ضد_سیستم

Читать полностью…

Girl of moon

هلند و کانادا، پس از تست دکل های موبایل #5G،تمام پرنده ها از آسمان مرده به زمین افتادند.

هم اکنون مردم انگلستان در حال اتش زدن دکلهای 5Gهستند.✌️ ارتعاش #امواج این دکل ها ۶۰۰ هرتز است که باعث جدا شدن پیوند کووالانسی بین دومولکول O میشود و اتمهای این پیوند رو به چرخش در محل پیوند وا میدارد و درنهایت از هم جدا میشوند در نتیجه دیگر اکسیژن نیست و این یعنی خفگی موجودات.

این الکترونها در محل پیوند به دلیل فرکانس بالا به چرخش درمی آیند و پیوند ازهم گسسته میشود و دیگر اکسیژنی درخون باقی نمی ماند. همانگونه که اجاق مایکروویو بر ملکول آب تاثیر گذار است و موجب چرخش آن و گرم شدن مواد غذایی می گردد.در نهایت این خطر بزرگی برای فیزیک و هاله انرژیتیکی
انسان به شمار میرود.

اخیرا تعداد۳۳۰ دکل در #ووهان چین نصب شد آن هم برای ارسال انواع امواج خصوصا امواج ترس و پایین آوردن ایمنی بدن و فعال شدن انواع #ویروس ها و سرفه های خشک در اثر کمبود اکسیژن در بدن.

آنها قصد دارند پروژه اصلی کنترل را که طرح #واکسیناسیون بیل گیتس است، را بعد از ایجاد ویروس به منظور کنترل ذهن ها توسط نانو چیپها انجام و به هدف اصلی خودبرسند.

Читать полностью…

Girl of moon

رابطه جنسی 🔄♐⚚
میتوان به جرات گفت نگاه درست و شناخت نیروی عظیم جنسی و جهان پیرامون آن ،و انرژی به کار رفته در این روند ،یکی از عظیم ترین شناختهای بشر در مسیر درونی میباشد.ذخیره کردن و هدایت این نیرو (انرژی)،راهگشای بزرگ در مسیر ورود به جهانهای بالاتر است.برای ورود به کالبدهای لطیفتر و جهانهای دیگر نیاز به انرژی بالایی داریم.و یکی از راههای اتلاف و مصرف درست انرژی که برای همگان آشناست ،نیروی جنسی است.از آنجایی اهمیت این شناخت بزرگ است که در غرایز انسانی و رفتارهای روزمره انسان جایگاه مهمی دارد.در شناخت جهان بر پا شده از انرژی که امروزه در علم هم به اثبات رسیده است ،نیروی جنسی از منبع انرژیکی وجود انسان نشات میگیرد و جایی که به اتشدان انرژی معروف است.حال دو گونه برخورد با این انرژی عطیم وجود دارد.یا بواسطه آلت تناسلی تخلیه میشود و یا به شکل درست ان برای مصارف دیگر در کالبد انرژی هدایت میشود.اگر دقت کنیم زمان برقراری این ارتباط در صورت عدم شناخت درست و خروج این انرژی از پایین دچار نوعی بی حالی و سطح انرژی پایین میشویم.حال در روش دوم شخص متوجه میشود که در صورت ذخیره این انرژی میتواند ان را بواسطه کالبد فیزیکی در روند عملی درست در مسیر خودشناسی مصرف کند.انرژی جنسی در اصل خود، برای ایجاد حیات وجود دارد.اما این خود شخص است که انتخاب میکند این حیات را به چه شکل و حالتی ایجاد کند.این حیات میتواند در غالب ایجاد یک فرزند و یا نوعی از حالت اگاهی در درون خود شخص که به او حیاط معنوی میبخشد به کار گرفته شود.عموما در این وضعیت شعفی عمیق در دو طرف حاضر در این عمل ایجاد میشود.گویی بخش عظیم از وجود حقیقی انسان روشن میشود.اما این فقط در ابتدا امر است.مسئله اصلی هدایت درست این نیرو در ادامه این مسیر است.در اصل بخش مهم حاله انرژیکی موجود در طرفین در این وضعیت بیدار میشود.اما به خاطر عدم شناخت درست و نگاه غریزی به این موضوع، اتفاق مهم درونی که در ان زمان میتواند رخ دهد ،به نتیجه نمی رسد.زمان رابطه جنسی در اصل دو طرف تمام ورودیها و خروجیهای انرژی خود را با هم سینک یا به اصطلاح هماهنگ میکنند.حال در نطر بگیرید در این لحظه شما در حال تبادل عظیم آگاهی با نفر مقابل خود هستید چه به شکل آگاهانه و چه نا آگاهانه.و اگر از قبل انتخاب درستی برای خود نداشته باشید (سطح آگاهی نفر روبرویی)نه تنها تبادل انرژی وجود نخواهد داشت بلکه اتلاف عظیم انرژی و انتقال برخی انرژیهای نا متعادل در دو طرف اتفاق خواهد افتاد.در هنگام عمل جنسی الیاف طرفین به شدت هر چه بیشتری با یکدیگر گره میخورد.
اگر این رابطه بر اساس استانداردهای حقیقی شکل نگیرد ،اتلاف انرژی بیشتر از مرحله اول در ادامه را در برخواهد داشت.و در ظاهر وقتی به روابط نگاه میکنیم ،هنگامی که طرفین میخواهند از هم جدا شوند درد بزرگ روانی را احساس میکنند که در اصل درد کنده شدن الیاف است.به این صورت میتوانیم از جمله حکیم بزرگ ابو علی سینا استفاده کنیم که گفته است:(پیش گیری بهتر از درمان).قبل از ورود به این رابطه در نوع انتقال این نیرو و هدایت ان و پارتنر خود در این مسئله دقت بی شائبه ای به خرج دهیم.موارد استثنائی در این موضوع وجود دارد که در این پست نمیگنجد.لازم به ذکر است این مطلب میتواند برای کسانی بیشتر کارآمد باشد که به دنبال کار درونی و ورود به جهانهای بالاتر هستند.البته حقیقت تغییر ناپذیر است. بسته میزان طلب سالک یا افرادی که خواهان شناخت ماهیت اصلی خود در ابعاد بالاتر و یا به اصطلاح خودشناسی هستند ،این مطلب میتواند مفید باشد.
امیدوارم این مطالب در عرصه زندگی به خط کش عملی ما تبدیل شود.

Читать полностью…

Girl of moon

از زبان الهی با خود صحبت کنید. اگر دقت کنید بچه ها حدود دو ساله نمی گویند من. بلکه اسم خودشان را می گویند. گویی منی وجود ندارد. مثلا می گویند دوچرخه مهرانه (اگر مثلا اسمش مهران باشد) نمی گوید دوچرخه منه.

پس زبان الهی دوم شخص است:
رضا تو بسیار خردمند و باهوشی و ثروت زیادی خواهی داشت فقط کمی صبر کن.
فاطمه تو در سلامت کاملی و انسان دلسوزی هستی .من همیشه در کنارتم.
به جای اسمها اسم خودتان را قرار دهید. "من" نیز اینجا خداوند است
بعد از مدتی خداوند با شما سخن می گوید با جملات ناب.

تاثیر دیگر اینگونه سخن گفتن این است که مادر درون با کودک درون صحبت می کند و در ناخودآگاه قرار می گیرد و او به شما در موقعیتها یادآوری می کند

با همه چیز طوری گفتگو کنید انگار که زنده است و خدا درون آن است. آنها حرفهای شما را می شنوند.

@girlofmoon

Читать полностью…

Girl of moon

اگر این حجم از انرژی و ارتعاش ذهنی - روانی که توده ی مردم در هنگام تماشای مسابقات #ورزشی و دیگر نمونه های #حواس_پرتی آزاد میکنند، در یک راه منطقی که منجر به موجی برای #آزادی میشود، صرف شود، در کنار هم توقف ناپذیر خواهیم بود.

در روم و یونان باستان،
از درام ها و بازی های ورزشی
برای پرت کردن حواس مردم
از آنچه حقیقتا در حال رخ دادن بود استفاده میشد.
خوشحالم که از چنین انحرافاتِ عمومی عبور کرده ایم ! (کاملا کنایه بود)

پ.ن:
اغلب ورزش ها و مسابقات از پیش تعیین شده هستند و برای پرت کردن حواس انسان ها و کنترل روانی بهترِ افرادی که به این شکل منفعل شده اند، طراحی شده اند.
هیچ برنامه ای بدون داشتن ویژگیِ خواب کردن مردم و پرت کردن حواس آنها از مسائل حقیقتا مهم و ایجاد زمینه برای بردگی ساده تر از حمایت مالی برخوردار نخواهد شد چرا که شیرِ پول در دست افرادی است که #سیستم را به این گونه طراحی کرده و ذهن ها را شستشو میدهند.
وقتی که همه درگیر سر و صداهای این بازی ها و زرق و برق #رسانه ها هستند، بشریت در حال نزدیک شدن به نقطه ای بحرانی است که در آن نقطه، آینده ی زیستی ما به عنوان یک گونه مورد تهدید جدی قرار میگیرد، جنگی که به نابودی مطلق طبیعت و بردگی کامل عده ی باقی مانده منجر خواهد شد، و اکنون بارها در حال شنیدن زنگ آلارم هستیم.
زندگی تمام ما در حال ربوده شدن از ماست،
و ما در حال تشویق ورزشکاران و تیم ها و مسابقاتی هستیم که حتی نتایجشان از پیش تعیین شده است
و حتی همه ی ما این را میدانیم که سیاست و پول تمام این نمایش ها و بازی ها را میگرداند، چرا که بارها رسوایی به بار آمده و مسئولانی چون مدیر اسبق فیفا فساد مالی و... علنی داشته و دارند، ولی باز هم به طور کاملا منفعل به حمایت از سیستمی که در حال کشتنمونه حمایت میکنیم، تشویق میکنیم و اونچیزی که درمانگره و واقعا خوبمون میکنه، یا اون نفری که حقیقتا تواناست رو پس میزنیم یا میذاریم در بی حمایتی بسوزه تا خاموش شه.

اونا کاملا حواس شما رو از واقعیت پرت کردن،
و در همین حین دوستای عزیزشون برنامه های کنترل کردن زندگی شما و اطرافیان عزیزتون رو به یه مرحله ی جدید میبرن، مرحله ای که تنها تعریفی که از #آزادی خواهید داشت، نوع خاصی از بردگی ست.


#جام_جهانی

Читать полностью…

Girl of moon

درخت_آزادی !

این یه فلفل دلمه ایه 🫑 ، نهایتا قیمتش هزار تومنه. داخلش اونقدر بذر هست که میشه باهاش صدها، و یا حتی هزاران فلفل دیگه پرورش داد.
توی دنیایی که هیچ چیز توش مفتی بدست نمیاد، و کنترل کردنِ چیزایی که مردم میتونن تولید یا کپی کنن، سود آوره،
کشاورزی یه حرکت انقلابیه!

کِشتِ غذای خودت، مثل اینه که پول مورد نیازت رو خودت چاپ کنی!

بیدارشو

Читать полностью…

Girl of moon

خوندن در موردش یه چیزه،
تجربه کردنش یه چیز دیگه!

خودت مستقیما #تجربه کن!

هیچ کلامی نمایانگر #حقیقت نیست. واژه «#خدا»، خدا نیست، همانطور که #واژه «آتش»، آتش نیست. تو نمیتوانی فهرست نام غذاها را بخوری و سیر شوی! فهرست غذا، خود غذا نیست. همه نمادها همچون فهرست غذا هستند و مردمان بسیاری هستند که این فهرست را می خورند و رنج می برند! گرسنگی میکشند و درعجبند که چرا رنج می کشند. تصاویر، تندیس ها، متون مقدس و جملات همگی نماد هستند و بی فایده. حقیقت ربطی به کلام ندارد. حقیقت بی واژه است. فراسوی کلام است. حقیقت را نمیتوان به سطح یک نظریه تقلیل داد. حقیقت پهناور است و کلام محدود.

به هیچ چیز جز تجربه خودت گوش نده. تنها تجربه وجودین است که میتواند حقیقت را برایت آشکار کند. #زیبایی، #نیکی، حقیقت، همگی باید توسط «خودت» تجربه شوند؛ شاید بودا یا مسیح آن را تجربه کرده باشند، ولی تجربه آنها ربطی به تو ندارد. تجربه «آنها»، تجربه «تو» نیست.
تا زمانی که #خودت بدنبال تجربه کردن نروی به وطن یا همان حقیقت نخواهی رسید. وطن تو نزدیکترین نقطه به خودت است. باید هم چنین باشد. حقیقت دقیقا در وجود «خودت» است!

Читать полностью…

Girl of moon

🏡⁦
دولت ها و شرکت های حریص نمی‌توانند از مردم خودکفا بهره‌برداری و سو استفاده کنند.

سبک زندگی #خارج_از_شبکه یا #آف_گرید (off-gird) چیست؟

آف گرید یک روش زندگی برای ایجاد حداکثرِ #خودکفایی در تامین نیازهای اولیه خود از جمله #آب، #غذا، #پوشاک، #انرژی، #آموزش، #سلامت و ... است که می‌تواند توسط یک #خانواده یا #اجتماعات کوچک به اجرا درآید.

خودکفایی در زمینه #کشاورزی و تامین غذا، علم استفاده از انرژی های تجدید پذیر و رایگان (مانند روش #تسلا برای تولید #برق و دیگر ابداعاتی که هرساله به انجام میرسند)، تصفیه آب، ساختن #خانه های پایدار و همگام با #طبیعت، آموختن طریقه #بازیافت و استفاده از انرژی های طبیعی مثل #باد و #خورشید، هم‌بستگی و #دوستی در گروه های کوچک، آموزش دادن به یکدیگر و #کودکان، افزایش #دانش جمعی در مورد #سلامتی و #طب، سبک زندگی سالم و ... باعث شده تا عده ای در جهان بتوانند تا حد زیادی #مستقل از خدمات عمومی و شهری، و اصطلاحا خارج از شبکه، زندگی کنند.

انسان های معمولی بیشتر زمان خود را صرف تلاش برای #پول در آوردن میکنند تا با آن پول بتوانند این #نیاز ها را برطرف کنند و اغلب شاهد این هستند که پول به صورت منصفانه ای در بین آنها تقسیم نمی‌شود و معمولا افرادی که بیشترین کار را انجام می‌دهند کمترین دستمزد را دریافت می‌کنند و از طرف دیگر #کنترل تمام این #سرمایه ها در اختیار #بانک ها، #شرکت ها و مالکین این #سیستم است؛ بنابراین انسان های عادی هیچگاه به اندازه کافی پول ندارند. اما افرادی که به به زندگی خارج از شبکه روی آورده اند می‌دانند که این پول یک #توهم_قراردادی است و در واقع بدون ارج نهادن مردم به آن، هیچ ارزشی ندارد، پس با خدماتی که ارزش واقعی دارد مانند غذا، لباس و ... با یکدیگر #مبادله_پایاپای می‌کنند و #منابع را به طور عادلانه با یکدیگر #تقسیم می‌کنند.
آنها یاد گرفته اند که چگونه بدون نیاز به واسطه به طبیعت وصل شوند و نیازهای خود را برآورده کنند و همچنین آموخته اند که چگونه با یکدیگر و طبیعت #همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند چرا که میدانند قدرتشان در با هم بودنشان است.

Читать полностью…

Girl of moon

غذا فقط کالری نیست؛ غذا اطلاعات است. غذا با دی ان ای شما صحبت میکند و به او میگوید که چه کاری انجام دهد! 🍽️ قوی ترین ابزار برای تغییر وضعیت سلامتی شما 💚، محیط_زیست 🏞️ و کل جهان 🌌 ، چنگال شماست 🍴 !

دکتر_مارک_هایمن ⁦

درود دوستان سبزم 🍀😊
ما ارگانیزم‌هایی طبیعی هستیم پس بهترین غذای ما غذاییه که از جنس خودمون باشه، یعنی غذای طبیعی! غذایی که از دل طبیعت و زمین بیرون اومده. 🌱🌿
این یکی از دلایلی هست که نباید تراریخته و غیرارگانیک مصرف کنیم
❎ «تراریخته» اسمیه که به محصولاتی که «دستکاری_ژنتیکی» میشن 🔬💉 ، داده شده؛ یعنی ژن این محصولات، دیگه اون ژن طبیعی که طبیعت نیت داشته باشه، نیست، پس اون نتیجه ای که طبیعت می‌خواسته روی ارگانیزم بدن ما داشته باشه رو نخواهد داشت و حتی ممکنه سیستم طبیعی بدن ما رو مختل کنه!

همونطور که طبیعت سیستم بدن ما و کلیت این جهان رو به طور هوشمندانه‌ای تنظیم کرده، پس غذای گونه های زنده اش رو هم به هوشمندانه ترین حالت طراحی کرده. طبیعت به قدری هوشمند عمل کرده که حتی دارو رو در دل غذا قرار داده تا موجودات با خوردنشون حتی ناآگاهانه تندرست بشن.
اما میبینیم که خیلی از غذاهای امروزی حتی خودشون عامل بیماری میشن!

غذا انرژیه! نور از خورشید 🌞 به گیاهان 🌳 و میوه ها 🍋🍒 و کلیه ارگانیزم‌های زنده ⁦👨‍👩‍👧‍👧⁩🐱🐶🐻 منتقل میشه.
نور آفتاب شامل کدهاییه که به بدن موجودات زنده، اطلاعات ژنتیکی میده. با مصرف میوه ها و سبزیجات، این انرژی‌ های الکترومغناطیسی (بیوفوتون ها) ⁦⚛️⁩ به بدن ما وارد میشن.
به این فرآیند «زیست زایی» یا Biogenicity گفته میشه. یعنی خوراکی ها توانایی انتقال انرژی به بدن ما رو دارن و اصطلاحا به ما جون میدن!
همچنین پوست ما هم مثل یه صفحه ی خورشیدی این بیوفوتون ها رو جذب خودش میکنه و بدنمون شارژ میشه.
گفته میشه که خوراکی های خام مثل میوه ها و گیاه های نپخته، زنده تر هستن و بیوفوتون های بیشتری نسبت به غذاهای پخته شده دارن.
خوراکی هایی مثل گوشت 🥩🍗 جسد مرده ی حیوانات، یا غذاهای فرآوری شده 🥫 و دستکاری شده بیشتر از اینکه به شما انرژی بدن، از شما انرژی میگیرن و دی_ان_ای ⚕️⚙️ شما رو تغییر میدن، در نتیجه بدن شما مثل یک کامپیوتر 💻 ، کدهای ارور و خطا میده ❌ که این نه فقط سلامت بدنی شما و طول عمرتون رو، بلکه کیفیت زندگی فعلی شما و حتی طرز فکر و رفتار شما رو هم تحت تاثیر قرار میده!

@girlofmoon 🧝‍♀

Читать полностью…

Girl of moon

مچ خودت رو بگیر. داری به چی فکر میکنی؟ اینها همون فکرهایی هستند که مانع رسیدن تو به بیداری میشن. همیشه موقع فکر کردن مچ خودت رو بگیر و از خودت بپرس: «این افکار برای چه کسی میان؟» حتی اگه اینها فکرهای خوبی هم باشند باز فرقی نمیکنه.
چیزی درون تو هست که میدونه چیکار کنه. قدرتی بزرگ‌تر از تو که میدونه چطور بدون کمکت از تو مراقبت کنه. تنها کاری که باید انجام بدی اینه که تسلیمش بشی. افکار، ذهن و ایگوت را به این جریانی که مسیر رو میشناسه تسلیم کن. همون از تو مراقبت میکنه. خیلی بهتر از چیزی که تصورش رو بکنی ازت مراقبت میکنه.

#رابرت_آدامز

Читать полностью…

Girl of moon

#فیلم_کوتاه انیمیشنی فوق العاده آگاهی بخشی که تمام بشریت نیاز دارد ببیند!

«در سایه: یک اودیسه‌ی مدرن»
کاری از «لوبومیر آرزوف»

در این اثر مشکلات فعلی انسان ها و وضعیت کلی جهان به هوشمندانگی هرچه تمام تر و به طور سمبلیک به تصویر کشیده و همچنین به ما #راه_حل خروج از این وضعیت را نشان میدهد.

Lubomir Arsov - In Shadow: A Modern Odyssey

#سیستم / #نظم_نوین_جهانی / #بیداری

برای دوستان خود ارسال نمایید.

Читать полностью…

Girl of moon

جهان در وضع بسیار بدیست
آدم های وحشی یکدیگر را می خورند
و آدم های متمدن یکدیگر را فریب می دهند،
و این همان است که نامش را گردش جهان گذارده اند!

#شوپنهاور

Читать полностью…

Girl of moon

استفاده از مواد مخدر در واقع نوعی جادوی سیاه است که باعث ارتباط با آگاهیهای غیر انسانی میشود که در بیشتر موارد ارواح سطح پایین، اهریمنها و موجودات بعد چهارم

مصرف مواد مخدر، با پایین آوردن فرکانس فرد به سطوح فرکانس این موجودات، باعث میشود این موجودات به لایه اختری فرد نفوذ کنند.

همه انواع اعتیادها و هرگونه استفاده مداوم از موادی که آگاهی و هوشیاری فرد را تحت تاثیر قرار میدهد، مثل انواع مشروبات الکلی، ماریجوانای صنعتی و ماریجوانایی که از لحاظ ژنتیکی دستکاری شده، کوکائین، شیشه، ام دی ام ای و خیلی از مواد مخدر شیمیایی و صنعتی و غیر ارگانیک فرکانس فرد را تا جایی پایین می آورند که براحتی میتواند تحت تسخیر و نفوذ نیروهای تاریکی قرار بگیرد و یا تبدیل شود به میزبان یک خزنده (رپتایل)

در زمان حاضر که بر سر آگاهی انسان بر روی سیاره زمین جنگ در گرفته ، مصرف هرگونه مواد مخدر به شدت میتواند خطرناک باشد.

Читать полностью…

Girl of moon

مراقب افرادی که شما را وارد #حلقه ها میکنند باشید. آنها آگاهانه یا ناآگاهانه #فریبِ #موجودات_ناشناخته ای را میخورند که فقط قصد دارند از انرژی انسانها تغذیه کنند. این موجودات گاهی به افراد #شهود هم میدهند و اینگونه اطمینان آنانرا جلب میکنند. این حلقه ها گاهی، حرفهای زیبا و منطقی نیز از جاههای مختلف کپی میکنند و به خورد انسانها میدهند. اما در یک فرصت خاص با یک فریب پنهان انسانها را جذب حلقه خود کرده و از انرژی آنها، #پورتالی برای ورود آن موجودات ناشناخته ، به زمین باز میکنند.
.
هیچ چیز مطمئن تر از سادگی و #عشق و اعتماد به #روح برتر خود، نمیباشد.
.
روح در درجه ای قرار دارد که خود میتواند مسیر صحیح و #تکامل را تشخیص و انتخاب کند. پس بنابر این بهتر است به روح خود اطمینان کامل داشته باشیم
.
.
لطفا برای آگاهی رسانی و جلوگیری از وارد شدن انسانهای ناآگاه برای ورود به انواع فرقه ها و گروهها، انتشار دهید🙏🏻🌈💜.
. 🌎🌈زمین نو

Читать полностью…

Girl of moon

‍ " موسیقی از آشفتگی نظم می سازد، زیرا که ریتم، هم آوازی را بر واگرایی تحمیل می کند، آهنگ پیوستگی را بر جدایی تحمیل می کند، هارمونی: سازگاری را بر ناهماهنگی تحمیل می کند.

موسیقی، تمرین ریاضی مخفیانه ای است که روح انجام می دهد و خود از انجام آن بی خبر است." #لایب_نیتس

Читать полностью…

Girl of moon

همانطور که بسیاری از شما متوجه شده اید،مرحله بعدی اقدام دولت پشت پرده جهانی در مورد نجات بشریت، پروژه واکسیناسیون عمومی خواهد بود.
اکنون سعی خواهم کرد توضیح دهم که حقیقت واکسن مدرن چیست؟

واکسن در ابتدا به عنوان پادزهر برای بیماریهای خطرناک ابداع شده بود و حاوی میکرو دوزهای ویروس تضعیف شده بود، اما واکسنهای مدرن حاوی طیف گسترده ای از اقدامات شریرانه برای دستیابی به اهداف کاملاً متفاوت، طراحی شده اند!
چرا و چگونه این اتفاق افتاد؟

از آنجایی که اربابان جهان، برنامه های خود را در مورد کنترل دقیق جمعیت سیاره، مهم میدانند و به دنبال وسیله کنترل وجدان انسانی به نفع خود هستند، توجه ویژه خود را به واکسن ها متمرکز کردند.

آنها فهمیدند که این واکسن است که می تواند نقش بسیار مهمی در تحقق برنامه های آنان با حداقل شفافیت و تردید برای انسان ها داشته باشد.
اولا از نظر انسان دوستی، واکسن جنبه روانی و انسانی دارد و در نگاه اول، واکسیناسیون کودکان و بزرگسالان می تواند به عنوان درمانی برای بیماری های شدید باشد.

ثانیا آسان است که برای همه اجباری اعلام شود و دلیل آن این است که برای مثال، کودک واکسینه نشده، می تواند برای دیگران نیز خطرناک باشد!

در حال حاضر قانون واکسیناسیون اجباری در اکثر کشورهای جهان به طور گسترده ای ارائه شده است!

ثالثاً می توانند بزرگسالان را نیز در اپیدمی های مختلف واکسینه کنند بسیاری از آنان، از ترس جان داوطلبانه با این کار موافق هستند!

خوب اکنون اجازه دهید نگاهی دقیق به موضوع کنیم،به اینکه جدیدترین نسل واکسنها را چه کسانی تولید می کنند و دولت پنهان جهانی این بار آن را نظارت می کند.

در نتیجه، نبوغ ذهنی فرزندان بشر در فناوری کاشت میکروچیپ ها در بدن انسان در قالب واکسیناسیون شکل گرفته است و اخیراً نانو ذرات بدلیل کوچکی اندازه که به راحتی در بدن گردش می کنند نیز وارد کارزار شده است.
آن ذرات، گیرنده اطلاعات رمزگذاری شده ای هستند که می توانند از طریق فرستنده های امواج الکترومغناطیس در یک محدوده خاص،فرمان پذیر باشند!

اکنون آزمایش اینگونه فرستنده ها در مراحل پایانی ست و قرار دادن آن به عنوان یک شبکه عظیم و سراسری جهانی در حال برنامه ریزی ست!

یکی از آنها 5G است که اکنون برای بهبود کیفیت و سرعت بخشیدن به ارتباطات موبایل و اینترنت به شدت تبلیغ می شود، که البته این تنها جنبه ظاهری این تکنولوژی ست!

این تکنولوژی یک پیوند واسطه ای در یک شبکه است، نوعی فرستنده سیگنال اطلاعات، که فرامین دقیقی به تراشه قرار داده شده در بدن انسان ارسال می کند که می تواند هر دستوری را منتقل کند!

می تواند در انسان، احساس ترس، وحشت، پرخاشگری، شادی، بی تفاوتی و مالیخولیا ایجاد کند و یا انسانها را به شکل افراطی، بی قید و شرط و مطیع سازد، در یک کلام با تأثیرگذاری تراشه در بدن انسان، هر احساسی را تولید کند!

علاوه بر این می تواند یک اثر برنامه ریزی شده بر روی هر اندام انسانی ایجاد کند، به شکلی که حتی یک فرد کاملاً سالم نیز به طور ناگهانی به طرز مرموزی از یک بیماری غیر قابل توضیح بمیرد!

موارد متعددی مانند این، قبلاً ثبت شده است
این کاری است که به اصطلاح نیکوکاران بشردوست! روشهای خود را نه تنها بر روی انسانهای مطیع خود، بلکه برای شهروندان عادی نیز پیاده می کنند تا فناوریهای خود را بهبود بخشند!
عزیزانم مهم است این موضوع را بدانید که هیچ حسن نیتی، نخبگان جهان فعلی برای سلامتی شما ندارند!
واکسن اصلی علیه همه بیماری ها، فقط ارتعاش بالای شماست، که شما را قادر می سازد، وجدان و کالبد جسمی خود را به کریستال نوری تبدیل کنید، بطوریکه هیچ فنآوری قادر به تأثیرگذاری در شما نباشد!

Читать полностью…

Girl of moon

#ارتعاش_چیست؟

‌‌‌‌توجه کردن بیش از اندازه به یک موضوع خاص همراه بااحساس شدید ومدام صحبت کردن در مورد موضوع،شنیدن در مورد موضوع ،دیدن صحنه‌هایی مربوط به موضوع ودر کل لمس کردن آن‌ موضوع ارتعاش صدر صد آن را می دهد فرقی نمی کند موضوع مثبت باشد یا منفی ،وسپس جهان هستی شروع به پاسخ دادن میکند وما جواب ارتعاش مان را می گیریم بسیار مهم است که در طول روز به چیز توجه میکنیم صحبت میکنیم در موردش حرف میزنیم ومی شنویم.

Читать полностью…

Girl of moon

کارما کجاست؟ " سوشان " شاگردِ "اکا " احساس‌ گناه دائمی داشت، وقتی برای اولین بار با معلم ذِن اش رو به رو شد روشن ضمیری را تجربه کرد،
به او گفت استاد، از من اعتراف بگیرید، کارمای بد مرا بشویید و مرا از جنایات و گناهانم پاک کنید. " اکا " به او پاسخ داد: گناهانت را نزد من بیاور تا آن ها را پاک کنم، " سوشان " پاسخ داد: اما چطور آن‌ها را بیاورم. " اکا " پاسخ داد: چطور چیزی که وجود ندارد را می‌خواهی پاک کنی؟
در این لحظه " سوشان " به بیداری رسید. ( گناه چیست؟ بد چیست؟ خوب چیست؟ مفهوم آن‌ها تنها برداشت‌های ذهن تو هستند، همه چیز همانطور که هست، هست. ) 🔮از لحظه‌ای که درک‌ کنی تو تنها آگاهی‌ای هستی که در این جهان در حال کسب تجربه است و هر تجربه‌ای باعث رشد‌ ات می‌شود از بند‌های خودساخته‌ی احساس گناه و کارما رها می‌شوی و جهان هستی به جای آنکه تجربیات تکراری حاصل از احساس گناه‌ات را بر سر راهت بگذارد، مناسب ترین دروس لازم زندگی را آنطور که به صلاحت است را بر سر راهت خواهد گذاشت.

Читать полностью…

Girl of moon

چیزی که در تمام انسانها مشترک است، صدا است. صوت زبان جهان هستی است، پل ارتباطی تمام فرهنگ ها. اما چرا؟
یک ارتباط بخصوصی وجود دارد. ما به عنوان نوع بشر با صداهایی که در یک الگوی ریتمیک قرار میگیرند، با آن ارتباط برقرار میکنیم، مثلا وقتی آهنگی با ریتم شاد پخش میشود، تاخوداگاه بدن شما شروع به تکان خوردن میکند و این حس به شما دست میدهد که میخواهید برقصید.
هر آهنگ سریع و تندی را که در محیط اطراف یک‌ کودک روشن کنید، با ضربِ آن میرقصد. کودک به طور غریزی متوجه آن میشوید.
ارتعاش(فرکانس) همه چیز را از طریق صدا به هم متصل میکند اما تعداد کمی از مردم قدرت فرکانس را میدانند.
میتوان آن را به عنوان یک سلاح استفاده کرد.
میتوان آن را برای درمان بیماری ها استفاده کرد.
در دوران باستان،الگوهای هندسی و ابزارهای که میتوانستند فرکانس های خاصی را تولید کنند، وجود داشتند که به عنوان سایماتیک شناخته میشوند.
سایماتیک، علم نمایش صداها در فرکانس‌های مختلف است. روشی است که ماهیت اصلی صدا و فرکانس را نشان میدهد.
مطالعات نشان داده که این فرکانس ها میتوانند در راه مثبت و منفی مورد استفاده قرار گیرند و ثابت شده که برخی فرکانس ها میتوانند مغز را برای تمرکز بیشتر برای یادگیری تنظیم کنند و بعضی فرکانس ها منفی، ساخته شده که موجب ناراحتی میشوند و اثر مخرب بر بدن انسان دارند.
در سال ۱۹۳۰ دکتر رویال رایموند موفق به درمان ۱۶ بیمار از ۱۶۰ بیمار مبتلا به سرطان در کمتر از ۷۰ روز شد، با استفاده از دستگاه فرکانسی که خودش ساخته بود.
دو فرکانس بسیار مهم وجود دارد، یکی ۴۳۲ هرتز است و آن یکی ۵۲۸ هرتز، که اثرات فوق العاده ای بر ذهن و بدن انسان دارند
۵۲۸ هرتز به صدای معجزه آسا معروف است که اغلب باعث بازسازی DNA میشود.
در سال ۲۰۱۰،‌جان هاچینسون، الکترومغناطیس شناس برجسته از ونکوور کانادا، با استفاده از فرکانس ۵۲۸ هرتز و دیگر فرکانس های ویژه، آب آلوده را تصفیه کرد.
فرکانس ۴۳۲ هرتز به صدای طبیعت مشهور است. آهنگی که بر اساس این فرکانس باشد اثر مفیدی بر بدن انسان میگذارد.
هر دوی این فرکانس ها سبب شفادهی ذهن و روح و بدن میشوند.
تمامی آهنگسازان معروف مثل، باخ ،شوپن، موتزارت، همگی از فرکانس ۴۳۲ هرتز استفاده میکردند. استاندارد واقعی برای همه ی موزیک ها بر اساس فرکانس ۴۳۲ هرتز بود ولی از یک زمان به ۴۴۰ تغییر کرد، فرکانسی که با بدن انسان همسویی ندارد. ‌‌

Читать полностью…
Подписаться на канал