ghadmha | Неотсортированное

Telegram-канал ghadmha - قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

1591

مجموعه سوال های کتاب جهانی ( راهنمای کارکرد قدم ) بصورت سوال و جواب های کتبی و صوتی . @M61JAFAR 👈👈 مدیر کانال

Подписаться на канал

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

فقط برای امروز
/channel/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

من به این باور رسیده ام که نمیتوانم همه را خشنود کنم و نمیتوانم انتظار داشته باشم که همه مرا دوست داشته باشند.

~مسائل مشترك هموابستگی
ص ۲۱

بیست و یکم اردیبهشت ماه
/channel/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

✅ فقط برای امروز

🗓 هفدهم اسفند ماه


📣 اولویت ها

📘 « اوقات خوب می تواند یک دام نیز باشد؛
این خطر وجود دارد که اولین اولویت خود یعنی پاک ماندن را فراموش کنیم. »
☆ کتاب پایه.

💠 اوضاع می تواند در بهبودی واقعاً بهتر شود.
احتمالاً " یار صمیمی " خود را پیدا کرده ایم، شغل پررونقی را دست و پا کرده ایم و خانواده ای را تشکیل داده ایم.
شاید روابط ما با اعضای خانواده خود بهبود یافته است.
اوضاع بسیار خوب پیش می رود و ما به ندرت وقت شرکت در جلسات را داریم.
احتمالاً دوباره چنان با موفقیت با جامعه درمی آمیزیم که فراموش می کنیم ما همیشه مانند دیگران نسبت به شرایط واکنش نشان نمی دهیم.

💠 شاید و فقط شاید اولویت هایی را در جای خودشان قرار داده ایم.
آیا شرکت در جلسات هنوز برای ما اولویت دارد؟
آیا هنوز راهنمای کسی می شویم؟
آیا با راهنمای خود تماس می گیریم؟
چه قدمی را کار می کنیم؟
آیا هنوز به برخاستن از رختخواب برای جواب دادن به تماس تلفنی بد هنگام قدم دوازدهم تمایل داریم؟
آیا به یاد داریم که اصول را در همه امور خود رعایت کنیم؟
اگر سایرافراد در NA به ما مراجعه کنند، آیا در دسترس هستیم؟
آیا به یاد داریم از کجا آمده ایم یا " اوقات خوب " باعث فراموشی ما شده است؟

💠 برای پاک ماندن باید به یاد داشته باشیم که فقط به اندازه یک بار مصرف مواد مخدر با گذشته خود فاصله داریم.
قدردان اوقات خوب خود هستیم، ولی اجازه نمی دهیم که ما را از ادامه مسیر بهبودی در معتادان گمنام منحرف کند.

💌 فقط برای امروز:
قدردان اوقات خوب هستم، اما فراموش نکرده ام از کجا آمده ام.
امروز اولین اولویت من پاک ماندن و پیشرفت در بهبودی است.
http://telegram.me/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

در این لحظه
هفدهم اسفند ماه

http://telegram.me/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

یکسال معجزه
هفدهم اسفند ماه

http://telegram.me/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

بازتابهای روزانه
هفدهم اسفند ماه

http://telegram.me/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

رهایی
هفدهم اسفند ماه

http://telegram.me/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

آوای بهبودی
هفدهم اسفند ماه

http://telegram.me/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

فقط برای امروز
http://telegram.me/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

مراقبه ـ شب
بیست و دوم بهمن ماه

http://telegram.me/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

آوای بهبودی
بیست و دوم بهمن ماه

http://telegram.me/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

یکسال معجزه
بیست و دوم بهمن ماه

http://telegram.me/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

رهایی
بیست و دوم بهمن ماه

http://telegram.me/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

تجربه نیرو امید (نارانان)
بیست و دوم بهمن ماه

http://telegram.me/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

در این لحظه
بیست و دوم بهمن ماه

http://telegram.me/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

✅ فقط برای امروز


🗓 21 اردیبهشت ماه

📣 متعادل کردن ترازو

📘 《 بسیاری از دغدغه ها و مشکلات اصلی ما از بی تجربگی در زندگی بدون مصرف مواد ناشی می‌شود.
- اغلب وقتی از یک فرد با تجربه راهنمایی می خواهیم،
از سادگی پاسخ او متعجب می شویم. 》
☆ کتاب پایه

💠 دستیابی به تعادل در بهبودی قدری شبیه نشستن با یک ترازو و توده ای شن است.
- هدف این است که در هر کفه ترازو مقدار مساوی از شن داشته باشیم و به تعادل وزن دست یابیم.

💠 ما نیز همین کار را در بهبودی انجام می دهیم.
- با زیربنای حاصل از مدت زمان پاکی خود و قدمهای دوازده گانه می نشینیم و شغل،
مسئولیت های خانوادگی،
دوستان،
رهجوها،
روابط،
جلسات و خدمت را با اوزان مساوی اضافه کنیم تا ترازو تعادل پیدا کند.
- اولین امتحان ما ممکن است ترازوی شخصی ما را بر هم بزند.
- ممکن است متوجه شویم به خاطر فعالیت بیش از حد خود در خدمت،
کارفرما یا خانواده خود را نگران کرده ایم.
- اما وقتی از طریق استعفاء دادن از خدمت در NA سعی در اصلاح این مشکل می کنیم،
کفه دیگر ترازو تعادل خود را از دست می دهد.

💠 می توانیم از اعضایی که ترازوی خود را تثبیت کرده اند،
کمک بخواهیم.
- آنها آرام،
خونسرد و با اعتماد به نفس به نظر می رسند.
- پس از فهمیدن معضل ما لبخند می زنند و از اینکه چگونه عجله را کنار گذاشتند و در مواقعی تنها چند دانه شن به هر دو کفه ترازو اضافه کردند و در بهبودی به تعادل دست یافتند،
صحبت می کنند.

💌 فقط برای امروز :
تعادل را در زندگی خود جستجو می کنم.
- امروز،
از دیگران می خواهم تجربه خود در دستیابی به این تعادل را با من در میان بگذارند.
/channel/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

فقط برای امروز
http://telegram.me/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

مراقبه _ شب
هفدهم اسفند ماه

http://telegram.me/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

شهامت عوض شدن
هفدهم اسفند ماه

http://telegram.me/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

فقط برای امروز
هفدهم اسفند ماه

http://telegram.me/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

تجربه نیرو امید (نارانان)
هفدهم اسفند ماه

http://telegram.me/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

مراقبه _ روز
هفدهم اسفند ماه

http://telegram.me/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

هر آنچه که درقلب خود داری همان را دردیگران میبینی .

محال است که تو درقلبت عشق ونور باشد و اما در دیگران

خشم و حسد و انتقام و ظلم ببینی.

پس تو در ذهن بسته خود قضاوت میکنی

وخودت رنجیده میشوی باصفات خود،، چون آیینه وجودی توست .

ودر تصور خود فکر میکنی 👈 دیگران بتو ظلم میکنند ،

در صورتیکه تو خود بخودت ستم میکنی.

هفدهم اسفند ماه
http://telegram.me/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه


✅ فقط برای امروز

🗓 بیست و دوم بهمن ماه


📣 از نفرین به شکرگزاری

📘 « در دوران بهبودی خود، بسیار قدرشناس شده ایم....
به یک بیماری مبتلا هستیم، ولی قطعاً بهبود پیدا می کنیم. »
☆ کتاب پایه.

💠 اعتیاد فعال تفریح نبود؛
بسیاری از ما به سختی از آن جان سالم به در بردیم.
اما پرخاشگری در برابر این بیماری، افسوس خوردن از اینکه چه بر سر ما آورده، تأسف خوردن از شرایطی که برای ما به وجود آورده این مسائل فقط ما را در وضعیت روحی تلخ و رنجش آوری محبوس نگاه می دارد.
مسیر آزادی و رشد با پایان یافتن تلخی، با پذیرش آغاز می شود.

💠 درد و رنجی را که اعتیاد به وجود آورد، نمی توان انکار کرد.
با این حال، این بیماری باعث شد به معتادان گمنام بیاییم.؛
بدون وجود این بیماری نعمت بهبودی را نه جستجو می کردیم و نه می یافتیم.
این بیماری از طریق منزوی کردن، ما را مجبور کرد به انجمن پناه ببریم.
از طریق عذاب کشیدن، تجربه لازم برای کمک به دیگران را کسب کردیم.
اعتیاد با وادار به تسلیم این فرصت را به ما داد تا در برابر مراقبت نیرویی برتر و مهربان تسلیم شویم.

💠 برای هیچ کس ابتلا به اعتیاد را آرزو نمی کنیم.
اما این حقیقت در جای خود باقیست که ما معتادان همواره به این بیماری مبتلا هستیم و علاوه بر این، بدون این بیماری هرگز نمی توانیم سفر روحانی خود را آغاز کنیم.
هزاران نفر سراسر زندگی خود را به دنبال آنچه ما در معتادان گمنام یافته ایم جستجو می
کنند:
انجمن، احساس هدفمندی و ارتباط آگاهانه با نیرویی برتر.
امروز از هر چیزی که این نعمت را برای ما به ارمغان آورده، سپاسگزاری می کنیم.

💌 فقط برای امروز:

حقیقت بیماری خود را می پذیرم و نعمت بهبودی خود را دنبال می کنم.
http://telegram.me/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

شهامت عوض شدن
بیست و دوم بهمن ماه

http://telegram.me/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

مراقبه ـ روز
بیست و دوم بهمن ماه

http://telegram.me/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

فقط برای امروز
بیست و دوم بهمن ماه

http://telegram.me/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

پاک زیستن ص ۲۸۸

http://telegram.me/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

بازتابهای روزانه
بیست و دوم بهمن ماه

http://telegram.me/Ghadmha

Читать полностью…

قــــدم هـای دوازدهـ گــانــه

توقع بیجا

آغاز همه ی رنج هائیست

که ما می بریم ...


بیست و دوم بهمن ماه
http://telegram.me/Ghadmha

Читать полностью…
Подписаться на канал