english_channel | Неотсортированное

Telegram-канал english_channel - LingoTies B1-C1

2315

کانال رسمی لینگوتايز www.LingoTies.com ارتباط با ما: @LingoTies_admin تبلیغات و تبادل نداریم!

Подписаться на канал

LingoTies B1-C1

@english_channel

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

@english_channel

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

@english_channel

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

B2 Mixed Questions, Unit 3 (6/10):
@English_Channel
Admin: @LanguageTies
All Channels: @LTlist
👇👇👇👇👇
http://lngt.co/tqefb236
🖕🖕🖕🖕🖕

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

@english_channel

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

@english_channel

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄
Cash cow
معادل فارسی:
گاو شیرده، (خودمانى‌ -‏ بازرگانى‌) سرمايه‌ گذارى يا شعبه‌ى فرعى‌ شركت‌ كه‌ با سود فراوان‌ آن‌ شعبه‌هاى كم‌ سود تر را تقويت‌ مى‌كنند و يا دست‌ به‌ سرمايه‌ گذارى نوينى‌ مى‌زنند
معنی:
a business or source that provides consistent and rather easy profit
مثال:
It seems the new actress is the cash cow for the director.
به نظر بازیگر جدید گاو شیرده ی کارگردان است.
منبع و توضیحات بیشتر:
http://www.languageties.com/fa/dictionary/cash-cow
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

✅کاربرد no و none
*هر دو کلمه فوق از لحاظ معنی در زبان فارسی یکسان هستند،هر دو در جملات مثبت بکار می روند
و مفهوم منفی به جمله مثبت می دهند تنها فرق آنها این است که no صفت است و قبل از اسم می نشیند در حالکیه none ضمیر بوده و بجای no و اسمی که دنبال آن می آید به کار می رود.مثال زیر مطلب را روشن خواهد کرد:
I wanted some cheese but there was no cheese in the house.
I wanted some cheese but there was none in the house.🍀🍀
مقداری پنیر می خواستم ولی در منزل هیچ پنیری پیدا نشد.(نبود.)
اسم معرفی شده اول جمله+no=none

✅✅بعد از none می توان از حرف اضافه of و ضمیر مفعولی استفاده کرد.مثال:
هیچکدام از آنها نیامدند. None of them came.
هیچکدام از آنها برای ما مفید نیستند. None of them is useful to us.
کلمه none علاوه بر کاربرد های فوق معادل عبارت (به هیچ وجه=by no means)می باشد.
مثال:
The salary which they pay me is none too high.
حقوقی که آنها به من می پردازند به هیچ وجه خیلی زیاد نیست.
✅✅✅کلمه none of اگر با اسم قابل شمارش به کار رود اشاره به چند چیز یا شخص می کند،فعلی که با آن بکار می رود هم مفرد است و هم جمع.
None of the students is absent today.
هیچکدام از دانشجویان امروز غائب نیستند.
None of the students have come back yet.
None of the students has come back yet.
هیچکدام از دانشجویان هنوز بر نگشتند.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹  
@english_channel

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

@english_channel

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

"An eye for an eye only ends up making the whole world blind." (Mahatma Gandhi) ☘☘
نتیجه قانون چشم در برابر چشم کور شدن تمام دنیاست. ☘☘


@english_channel

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

@english_channel

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

C1 Mixed Questions, Unit 3 (5/10):
@English_Channel
Admin: @LanguageTies
All Channels: @LTlist
👇👇👇👇👇
http://lngt.co/tqefc135
🖕🖕🖕🖕🖕

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

Don't count your chickens before they're hatched.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Meaning:
You should not be too sure that something will be successful since there is always the chance that things might go wrong.

Example:
You haven't received that loan from the bank yet, so renting an office is not wise, I guess. Don't count your chickens before they hatch.
مثال: هنوز وام رو از بانك نگرفتي پس فكر كنم اجاره كردن دفتر عاقلانه نيست. جوجه هارو آخر پاييز ميشمرن...
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
منبع www.languageties.com/en/proverb/dont-count-your-chickens-before-theyre-hatched

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

@english_channel

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

B2 Mixed Questions, Unit 3 (5/10):
@English_Channel
Admin: @LanguageTies
All Channels: @LTlist
👇👇👇👇👇
http://lngt.co/tqefb235
🖕🖕🖕🖕🖕

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

C1 Mixed Questions, Unit 3 (6/10):
@English_Channel
Admin: @LanguageTies
All Channels: @LTlist
👇👇👇👇👇
http://lngt.co/tqefc136
🖕🖕🖕🖕🖕

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

@english_channel

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

@english_channel

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

نحوۀ نوشتن رزومه یا CV به زبان انگلیسی به همراه نمونه
📝📝📝📝📝📝📝📝
بایدها و نبایدها
در اینجا به چند نکتۀ کلی اشاره می‎کنیم که باید در تنظیم یک رزومه آنها را لحاظ کنید.
باید:
•    روزمه‎ تان خلاصه و کوتاه باشد: لازم نیست دربارۀ تحصیلات یا سابقۀ استخدامی‎تان تمام جزئیات را بنویسید.
•    رزومه‎تان را روی یک یا دو طرف کاغذ A4  بنویسید.
•    از جملات کوتاه و حاوی اطلاعات کافی، پاراگراف‎های کوتاه و انگلیسی استاندارد استفاده کنید.
•    در توضیح مسئولیت‎ها و دستاوردهای‎تان از افعال مؤثر استفاده کنید (مانند تدریس کردن، راهنمایی کردن، پیشرفت کردن): این روش باعث می‎شود رزومه‎تان تأثیر بیشتری داشته باشد.
•    علامت‎هایی را بکار ببرید یا برخی موارد را پررنگ بنویسید تا اطلاعات کلیدی مشخص شوند.
•    متن را بازخوانی کنید تا بتوانید غلط‎های املایی، گرامری و علائم نگارشی را اصلاح کنید: بسیاری از کارفرمایان این نوع روزمه‎های پراشتباه را مدنظر قرار نمی‎دهند.
•    رزومه‎تان را در صورت هرگونه تغییر، به‎روز کنید.
@english_channel
www.LanguageTies.com
نباید:
•    وارد جزئیات نشوید: کارفرمایان فرصتی ندارند تا همۀ موارد نامرتبط و غیر ضروری را بخوانند.
•    وقفه‎های شغلی‎تان را لحاظ نکنید: با یک یا دو جمله دربارۀ این وقفه ها توضیح دهید.
•    از قلم‎ها یا اشکال تایپی متنوع استفاده نکنید: یک یا دو نوع قلم را انتخاب کنید که واضح و قابل خواندن باشند.  
•    از رنگ، شکل گرافیکی یا عکس نامناسب استفاده نکنید.
•    اسم اشخاص را به عنوان معرف ننویسید مگر اینکه مطمئن باشید که آنها راضی هستند تا معرف شما باشند.
✏✏✏✏✏✏✏✏
لطفاً برای مطالعه ی ادامه مطلب و دانلود نمونه رزومه کلیک کنید: www.lngt.co/wacr
@english_channel
www.LanguageTies.com

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

""May your choices reflect your hopes, not your fears." (Nelson Mandela) 🌸🌸
"خدا کند انتخاب هایمان بازتاب امیدهایمان باشد، نه ترس هایمان." 🌸🌸

@english_channel

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

B1 Mixed Questions, Unit 3 (6/10):
@English_Channel
Admin: @LanguageTies
All Channels: @LTlist
👇👇👇👇👇
http://lngt.co/tqefb136
🖕🖕🖕🖕🖕

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

@english_channel

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

"The truth is, everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for." (Bob Marley) 🌾🌾
حقیفت این است که همه روزی تو را خواهند آزرد. تنها کافیست کسانی را پیدا کنی که ارزشش را داشته باشند از سوی آنها آزرده شوی. 🌾🌾

@english_channel

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

A2+ Mixed Questions, Unit 3 (6/10):
@English_Channel
Admin: @LanguageTies
All Channels: @LTlist
👇👇👇👇👇
http://lngt.co/tqefa2+36
🖕🖕🖕🖕🖕

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

leave someone high and dry
😳😐😖😲🤕😭😵
معادل فارسی:  کسی را آلاخون والاخون کردن
to leave someone helpless in a difficult situation
مثال: He abandoned his wife and five children and left them high and dry
منبع: www.languageties.com/fa/node/680

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

@english_channel

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

Tough times never last but tough people do. (Dr. Robert Schuller) 🌻🌻🌻
روزهای سخت هرگز دوام نخواهند داشت، اما انسان های سرسخت چرا. 🌻🌻🌻

@english_channel

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

@english_channel

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

What you do speaks so loudly that I cannot hear what you say. (Ralph waldo Emerson) 🌷🌷🌷
رفتارت آنقدر بلند حرف می زند که نمی شنوم چه می گویی. 🌷🌷🌷

@english_channel

Читать полностью…

LingoTies B1-C1

✅چند اصطلاح کاربردی در انگلیسی✅

@english_channel

🍀1. My cake is dough.
🔸دستم نمک نداره.
🍀2. I am on my word
🔸من سر حرفم هستم.
🍀3. Pull the other one!
🔸خالی نبند!
🍀4. Don’t look the other way
🔸خودتو به اون راه نزن
🍀5. Have you chicken out already?
🔸هیچی نشده جا زدی؟
🍀6. How dare you?
🔸چجور جرات می کنی این حرف رو بزنی؟
🍀7. Shake a leg
🔸عجله کن!
🍀8. I had fortune on my side
🔸بخت یارم بود
🍀9. Truth hurts
🔸حقیقت تلخ است
🍀10. Never say die
🔸به دلت بد نیار

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
@english_channel

Читать полностью…
Подписаться на канал