ecolinguistics | Неотсортированное

Telegram-канал ecolinguistics - Ecolinguistics

249

این کانال به منظور اطلاع‌رسانی و ترویج میان‌رشته «زبان‌شناسی زیست‌محیطی» و معرفی منابع مرتبط با این حوزه (کتاب‌ها، مقالات، وب‌سایت، فیلم، موسیقی، ...) راه‌اندازی شده است. امیر قربان‌پور Amir Ghorbanpour @a_ghorbanpour

Подписаться на канал

Ecolinguistics

https://www.ecolinguistics-association.org/Journal
The 2024 issue of Language and Ecology just updated with new articles and creative pieces (available at https://www.ecoling.net)
#journal #article

Читать полностью…

Ecolinguistics

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/jwl-2024-0004/html
📖 Book review: Robert Poole. 2022. Corpus-assisted ecolinguistics
✍️ Hossein Davari; Amir Ghorbanpour
#article

Читать полностью…

Ecolinguistics

https://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/article_9346.html
📖 زبان‌شناسی زیست‌محیطی: زبان، محیط زیست، و داستان‌هایی که با آنها زندگی می‌کنیم (ویراست دوم). آرن استیبی؛ لندن: راتلج، ۲۰۲۱؛ ۲۶۰ صفحه
✍️ امیر قربان‌پور

کتاب زبان‌شناسی زیست‌محیطی: زبان، محیط زیست، و داستان‌هایی که با آنها زندگی می‌کنیم، نوشتۀ آرن استیبی، زبان‌شناس و بوم‌شناس بریتانیایی، ویراست دوم کتابی است که نخستین بار در سال ۲۰۱۵ توسط انتشارات راتلج به چاپ رسید و از برجسته‌ترین آثاری محسوب می‌شد که به طور متمرکز به این حوزۀ میان‌رشته‌ای نسبتاً نوظهور از زبان‌شناسی کاربردی پرداخته بود. ویراست دوم کتاب (استیبی، ۲۰۲۱) در قالب یازده فصل تنظیم شده است که به همراه پیوست منابع داده‌ها و واژه‌نامۀ اصطلاحات تخصصی انتهای کتاب مجموعاً شامل ۲۶۰ صفحه می‌شود. این نوشتار ابتدا مرور کوتاهی خواهد داشت بر پیشینۀ اصطلاح «زبان‌شناسی زیست‌محیطی»، و مسیر شکل‌گیری این شاخۀ میان‌رشته‌ای جدید و گسترۀ مطالعات آن؛ چرا که، همانطور که اغلب در مورد بسیاری از شاخه‌های علمی اتفاق می‌افتد، این اصطلاح پوششی و سایر اصطلاحات مرتبط با آن از آغاز شکل‌گیری این حوزه به معانی مختلفی کاربرد داشته‌اند. سپس در ادامه، به بررسی محتوای کتاب در ویراست دوم آن پرداخته خواهد شد.
#مقاله
#article

Читать полностью…

Ecolinguistics

Ecological Communication and Ecoliteracy: Discourses of Awareness and Action for the Lifescape
@ecolinguistics

Читать полностью…

Ecolinguistics

Exploring Ecolinguistics: Ecological Principles and Narrative Practices
Douglas Mark Ponton
2024
Bloomsbury
#book

Читать полностью…

Ecolinguistics

https://journals.phil.muni.cz/bse
Call for Papers
Special Issue of Brno Studies in English
Encounters with Water: An Ecolinguistic Perspective
Editors: Douglas Mark Ponton & Cristina Arizzi, University of Catania
#call

Читать полностью…

Ecolinguistics

Corpus-Assisted Ecolinguistics: Anna Raimo interviews Robert Poole
@ecolinguistics

Читать полностью…

Ecolinguistics

AI, Ecology and Emotional Intelligence: The H4rmony Project
#webinar
https://events.6seconds.org/event/NDU3Mg==
@ecolinguistics

Читать полностью…

Ecolinguistics

https://sanad.iau.ir/Journal/relp/Article/896922
📖 Shedding light on ecological critical language awareness construct: A questionnaire development and validation study in the Iranian EFL context
✍️ Ghazaleh Cheraghpour Samvati; Parviz Maftoon; Mojgan Rashtchi

The study of ecolinguistics to date has been reserved for the field of discourse analysis. However, applying ecolinguistics in pedagogical contexts is a promising way to increase learners’ critical language awareness. To realize this potential, one needs validated measures to quantify learners’ critical language awareness in ecological contexts to conduct research in this field. In the absence of any instrument to measure language learners’ ecological critical language awareness, the researchers of this study developed and validated a questionnaire. An exploratory sequential mixed methods design with two phases was employed. In the exploratory and qualitative phases, the researchers defined the construct and developed a questionnaire based on the underlying factors of the construct. After taking several steps to ensure its content validity, the questionnaire was administered to 200 intermediate-level EFL learners who were selected through convenience sampling. In the quantitative phase, the participants were exposed to ecolinguiscally-informed teaching materials in an English pedagogical context. The collected data were analyzed, and Exploratory Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA), Cronbach alpha coefficient for reliability indices, and model evaluation estimates were run to ensure the measure’s reliability and validity. EFA substantiated the initial components of the six-factor tentative construct. CFA gave statistical support to the six components as well. All components enjoyed high-reliability estimates. The calculated model-fit estimates verified the CFA model as a valid measure of ecological critical language awareness. The developed measure paves the way for further empirical investigation of ways to raise learners’ ecological critical language awareness in EFL contexts.
#article

Читать полностью…

Ecolinguistics

Intermedial Ecocriticism
The Climate Crisis through Art and Media
Jørgen Bruhn and Niklas Salmose
2024
Lexington Books
#book

Читать полностью…

Ecolinguistics

https://linguistics.upd.edu.ph/news/lingg-290-class-holds-webinar-on-ecolinguistics-language-contact
Webinar report
Ecolinguistics: The search for new stories to live by

Читать полностью…

Ecolinguistics

Empirical Ecocriticism: Environmental Narratives for Social Change
Matthew Schneider-Mayerson, Alexa Weik von Mossner, W. P. Malecki, and Frank Hakemulder (Eds.)
2023
University of Minnesota Press
#book

Читать полностью…

Ecolinguistics

https://qjoe.ir/article-1-1313-fa.html
📖 سنجش نگرش متخصصان تهیه و تدوین مطالب درسی به مقولۀ آموزش زیست‌محیطی در برنامۀ جدید آموزش زبان انگلیسی در ایران: یک مطالعۀ کیفی
✍️ حسین داوری؛ ابوطالب ایرانمهر؛ آیلین فیروزیان پوراصفهانی

متأثر از تحولات چشمگیر در روند تهیه و تدوین کتاب‌های آموزش زبان، در سال‌های اخیر چه در بعد نظری و چه در عمل شاهد توجهی گسترده به مقولۀ آموزش زیست‌محیطی در تهیه و تدوین کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی بوده‌ایم. گرچه پشتوانه نظری و منطق بهره‌گیری این دسته از آثار دربارۀ این رویکرد با تفاوت‌هایی همراه بوده است، اما غالب آنها بر این نکته اتفاق نظر دارند که آموزش زبان انگلیسی به منزلۀ زبانی بین‌المللی، نه صرفاً یک فعالیت آموزشی بلکه توأمان فعالیتی اجتماعی است. با توجه به اهمیت این موضوع از یک سو و نیز توجه دیرهنگام اما نویدبخش به این مقوله در کتاب‌های نونگاشت زبان انگلیسی در نظام آموزش و پرورش ایران، در این مقاله تلاش شده است تا به شیوه‌ای کیفی به سنجش نگرش شماری از متخصصان حوزه تهیه و تدوین کتاب‌های درسی به جایگاه و اهمیت این رویکرد و نیز مشخصاً دیدگاه آنها نسبت به بازتاب این رویکرد در کتاب‌های نونگاشت زبان انگلیسی در پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم پرداخته شود. یافته‌های حاصل از مصاحبه‌های پژوهش بیانگر آن است که با وجود برخی اختلاف نظرها دربارۀ منطق بهره‌گیری از این رویکرد، از منظر این متخصصان توجه به آموزش زیست‌محیطی جایگاهی قابل توجه در تهیه و تدوین کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی دارد؛ رویکردی که علاوه بر تقویت مهارت‌های زبانی، به تقویت تفکر انتقادی، فعالیت گروهی و رشد اجتماعی فراگیران یاری می‌رساند. همچنین یافته‌ها مبین نگرش مثبت متخصصان به گنجاندن آموزش زیست‌محیطی در کتاب‌های نونگاشت زبان انگلیسی و البته پیشنهادهایی در راستای ارائۀ مطلوب‌تر آن بوده است.
#مقاله
#article

Читать полностью…

Ecolinguistics

https://hlit.sbu.ac.ir/article_102656.html
📖 نقش ادبیات در تحولات گفتمان محیط زیستی
✍️ زهرا پارساپور؛ هیوا حسن‌پور

ادبیات در تعامل و گفت‌وگوی دائمی با جامعه و محیط اعم از محیط زیست طبیعی و مصنوعی است. به موازاتی که از تحولات گفتمانی از جمله گفتمان محیط زیست تأثیر می‌پذیرد، می‌تواند در تغییر و تحولات گفتمانی نقش ایفا کند. در این مقاله ضمن معرفی مدل کاربردی سه‌گانۀ ادبیات به عنوان بوم‌شناسی فرهنگی، به سه نقش ادبیات در مواجهه با گفتمان‌های محیط زیستی پرداخته شده است. این سه نقش عبارت‌اند از: فراگفتمان فرهنگی‌ـ منتقدانه، ضدگفتمان تخیلی، و سوم میان‌گفتمان الحاق مجدد. در ادامه به نقد و بررسی نمونه یا نمونه‌هایی از آثار ادبی در هر یک از این نقش‌ها در تاریخ ادبیات معاصر پرداخته شده است. مبتنی بر این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که ادبیات قادر است با استفاده از انرژی تخیل و ایجاد جهان‌های ممکن، سه عملکرد برجسته داشته باشد: نقد و اصلاح گفتمان محیط زیستی موجود، جایگزینی یکبارۀ گفتمان محیط زیستی به حاشیه رانده یا فراموش شده و دیگر، گفت‌وگو و آشنایی گفتمان‌های محیط زیستی متنوع و نزدیک کردن آن‌ها به یکدیگر. هر سه کارکرد ادبیات می‌تواند در برجسته ساختن و پیشگیری از مخاطرات محیط زیستی که غالباً به دلیل تدریجی بودن از چشم یک نسل پنهان است، نقش قابل توجهی داشته باشد.
#مقاله
#article

Читать полностью…

Ecolinguistics

📚 Some International Journals on Ecolinguistics and Ecocriticism

📗 Language and Ecology (Journal of the International Ecolinguistics Association, UK)
http://ecolinguistics-association.org/journal

📗 Journal of World Languages (Germany)
https://www.degruyter.com/journal/key/jwl/html

📗 Ecolinguística: Revista Brasileira de Ecologia e Linguagem (Eco-Rebel) (Brazil)
https://periodicos.unb.br/index.php/erbel/index

📗 Nigeria Journal of Ecolinguistics and Environmental Discourse (Nigeria)
http://www.njeed.nigeriaecolinguistics.com.ng

📗 Ecozon@: European Journal of Literature, Culture and Environment (Spain)
https://ecozona.eu/index

📗 Interdisciplinary Studies in Literature and Environment (ISLE) (UK)
https://www.asle.org/research-write/isle-journal

📗 Green Letters: Studies in Ecocriticism (UK)
https://www.tandfonline.com/rgrl20

📗 Journal of Ecocriticism (Canada)
https://ojs.unbc.ca/index.php/joe/index

#journal
@ecolinguistics

Читать полностью…

Ecolinguistics

Book review: Robert Poole. 2022. Corpus-assisted ecolinguistics
@ecolinguistics

Читать полностью…

Ecolinguistics

زبان‌شناسی زیست‌محیطی: زبان، محیط زیست، و داستان‌هایی که با آنها زندگی می‌کنیم (ویراست دوم). آرن استیبی؛ لندن: راتلج، ۲۰۲۱؛ ۲۶۰ صفحه
@ecolinguistics

Читать полностью…

Ecolinguistics

Environmental Communication for Children: Media, Young Audiences, and the More-than-Human World
Erin Hawley
2022
Palgrave Macmillan
#book

Читать полностью…

Ecolinguistics

Ecological Communication and Ecoliteracy: Discourses of Awareness and Action for the Lifescape
Maria Bortoluzzi and Elisabetta Zurru (Eds.)
2024
Bloomsbury
(Open Access)
#book

Читать полностью…

Ecolinguistics

Call for Papers: Special Issue of Brno Studies in English
@ecolinguistics

Читать полностью…

Ecolinguistics

https://www.peacejusticestudies.org/call-for-chapter-proposals-apocalyptic-ecolinguistics-language-landscape-and-ecoanxiety-in-the-age-of-climate-crisis
Call for Chapters
Apocalyptic Ecolinguistics: Language, Landscape, and Ecoanxiety in the Age of Climate Crisis
Editors: Emil Tangham Hazelhurst & Declan Lloyd, Lancaster University
#call

Читать полностью…

Ecolinguistics

https://www.insulaeuropea.eu/2022/08/22/corpus-assisted-ecolinguistics-anna-raimo-interviews-robert-poole
Corpus-Assisted Ecolinguistics: Anna Raimo interviews Robert Poole

Читать полностью…

Ecolinguistics

Shedding light on ecological critical language awareness construct: A questionnaire development and validation study in the Iranian EFL context
@ecolinguistics

Читать полностью…

Ecolinguistics

Digital Worldbuilding and Ecological Readiness
Cynthia Porter Rosenfeld
2024
Lexington Books
#book

Читать полностью…

Ecolinguistics

https://atmos.earth/why-we-need-new-words-to-describe-the-natural-world

Читать полностью…

Ecolinguistics

Econarrative: Ethics, Ecology, and the Search for New Narratives to Live By
Arran Stibbe
2024
Bloomsbury
#book

Читать полностью…

Ecolinguistics

سنجش نگرش متخصصان تهیه و تدوین مطالب درسی به مقولۀ آموزش زیست‌محیطی در برنامۀ جدید آموزش زبان انگلیسی در ایران: یک مطالعۀ کیفی
@ecolinguistics

Читать полностью…

Ecolinguistics

نقش ادبیات در تحولات گفتمان محیط زیستی
@ecolinguistics

Читать полностью…

Ecolinguistics

https://think.taylorandfrancis.com/article_collections/ecolinguistics-positive-discourse-and-language-for-addressing-our-environmental-crisis
Call for Papers
Cogent Arts & Humanities: Article Collection on “Ecolinguistics: Positive Discourse and Language for Addressing Our Environmental Crisis”
#call

Читать полностью…

Ecolinguistics

Ecolinguistics and Environment in Education
Language, Culture and Textual Analysis
Emile Bellewes
2024
Bloomsbury
#book

Читать полностью…
Подписаться на канал