daryush48 | Неотсортированное

Telegram-канал daryush48 - شرح فراق

654

لطفا با معرفی کانال شرح فراق به دوستانتان و فوروارد مطالب از فعالیت ما حمایت کنید 🌷 🆔ADMIN @daryush49

Подписаться на канал

شرح فراق

🆔 @daryush48

❤️ روح نوازی

#رامسر

❤️ #شرح_فراق

Читать полностью…

شرح فراق

🆔 @daryush48

🎤 #سیف_الدین_آشتیانی

#شرح_فراق

Читать полностью…

شرح فراق

🆔 @daryush48

🔶 ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ؟

🔸 " ﻭﺍبستگی " ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ
🔸ﭼﻮﻥ ﻣﻔﯿﺪﯼ

🔸 " ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ " ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ
🔸 ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﯽ

🔷 ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﻬﻢ ، ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻡ

🔹 ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪﯼ ﺁﺑﺮﻧﮓ ﺑﯽﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ

🔷 ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﭘﺸﺖ ﺁﻥ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻢ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻡ

🔹 ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎﮐﺘﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪﺍﻡ ، ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ

🔶 ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺁﻣﻮﺯﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ

🔶 ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ " ﺧﻮﺩ ﻭﺍقعی من " ﻫﺴﺘﻨﺪ

🔶 به کسی که دوستش داری " دلبسته " باش نه وابسته

#شرح_فراق

Читать полностью…

شرح فراق

🆔 @daryush48

انتظار

خیــــــال آمدنت دیشبــــــــم به سر می زد
نیـــــامدی کــــــــه ببینی دلم چه پر می زد

به خــــواب رفتـــــم و نیلوفری بر آب شکفت
خیــــال روی تــو نقشی به چشم تر می زد

شراب لعل تو می دیدم و دلـم می خواست
هـــــزار وســـــوسه ام چنگ در جگر می زد

زهی امید که کامی از آن دهان مـی جست
زهــــــی خیال که دستی در آن کمر مـی زد

دریچــــه ای به تمـــــــاشای باغ وا مـی شد
دلم چــــــو مـــــرغ گــــرفتار بال و پر مـی زد

تمــــــام شب به خیال تو رفت و ، می دیدم
که پشت پرده ی اشکم سپیده سر مــی زد

#هوشنگ_ابتهاج_سایه

#شرح_فراق

Читать полностью…

شرح فراق

🆔 @daryush48

❤️ روح نوازی
#لاهیجان امروز
#شرح_فراق

Читать полностью…

شرح فراق

🆔 @daryush48

هر چه گفتیم جز حکایت دوست
در همه عمر از آن پشیمانیم

سعدیا بی وجود صحبت یار
همه عالم به هیچ نستانیم

#سعدی
#شرح_فراق

Читать полностью…

شرح فراق

🆔 @daryush48

#لاهیجان امروز تقدیم به نگاه زیبای اهالی خوب #شرح_فراق

❤️  روح نوازی

Читать полностью…

شرح فراق

🆔 @daryush48

#لاهیجان امروز تقدیم به نگاه زیبای اهالی خوب #شرح_فراق

❤️ روح نوازی

Читать полностью…

شرح فراق

🆔 @daryush48

❤️ روح نوازی

Читать полностью…

شرح فراق

@daryush48

اگر کسی به این باور برسد
که غیر از " خدا "
به کسی احتیاج ندارد

خداوند هم او را
به غیر خودش محتاج نخواهد کرد

🌧 شبتون در آرامش دوستان عزیزم

#شرح_فراق

Читать полностью…

شرح فراق

🆔 @daryush48

تصور نکنید که تندرستی ، شادی و موفقیت کامل طی چند روز حاصل خواهد شد ، به خاطر بسپارید که فرایند رشد کردن همواره کند است

قارچ ها یک شبه سر از دل خاک بیرون می آورند حال آنکه درخت بلوط خیلی کند رشد می کند و در عوض قرن ها به زندگی بادوام خود ادامه می دهد

📚 #رمز_موفقیت
👤 #دیل_کارنگی
#شرح_فراق

Читать полностью…

شرح فراق

🆔 @daryush48

✅  مهندس زینب قیصری فرزند سردار سرافراز سپاه  شهید مطلب قیصری

🌧  دور دوم انتخابات تهران ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳  🌧

دوستان و ساکنان تهران و شهرهای ذی ربط لطفا با تمام توان از  یادگار شهید حمایت کنیم
نظر به اینکه زمان کافی برای معرفی و تبلیغ وجود ندارد لذا دوستان و آشنایان را از برنامه ها و ساز و کار خانم مهندس خاصه حضور پر شور و تک رأی برای زینب قیصری تاکید می‌شود تک رأی مطلع فرمایید

🇮🇷  فراموش نکنیم تاثیرگذاریِ عمل کردن ، از گفتار بیشتر است

وعده ما روز ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری تهران

#شرح_فراق

Читать полностью…

شرح فراق

🆔 @daryush48

🎤 #غلامحسین_بنان
#شرح_فراق

Читать полностью…

شرح فراق

🆔 @daryush48

روز آدینه تون بخیر ای همراهان دل ! ای ساکنین دل !
دنیا اگر نداشت شما را ، لذتی نداشت ...

Читать полностью…

شرح فراق

🆔 @daryush48

تو هرگز نمیدانی در پیچ بعدی زندگی چه‌چیزی انتظارت را می‌کشد ، ممکن است آرزوی تو در پیچ بعدی انتظارت را بکشد ، بنابراین ، باید قوی باشی و روحیه‌ی خود را نبازی ،
اگر شکست خوردی ، مطمئناً آسمان به‌ زمین نمی‌آید ، اگر زمین خوردی ، میتوانی بلندشوی و دوباره به راه بیفتی ،
ادیسون گفته است : " هرکوشش نافرجامی ، گامی دیگر است که به‌ پیش برمیداریم "

#شرح_فراق

📚 #زندگی_بی_حد_و_مرز

Читать полностью…

شرح فراق

🆔 @daryush48

❤️ روح نوازی

#لونک_دیلمان

❤️ #شرح_فراق

Читать полностью…

شرح فراق

🆔 @daryush48

#شرح_فراق

Читать полностью…

شرح فراق

🆔 @daryush48

🎤 #علیرضا_قربانی
📚 #هوشنگ_ابتهاج_سایه
❤️ #شرح_فراق

Читать полностью…

شرح فراق

🆔 @daryush48

🎤 #علیرضا_قربانی
📚 #هوشنگ_ابتهاج_سایه

❤️ #شرح_فراق

Читать полностью…

شرح فراق

🆔 @daryush48

🎤 #محمدرضا_شجریان

📚 #سعدی

Читать полностью…

شرح فراق

🆔 @daryush48

سعدی به روزگاران
مـهری نشسته بر دل

بیرون نمی‌توان کرد
الی بـه روزگـاران

اول اردیبهشت روز
بزرگداشت سعدی شاعر
و نویسنده پارسی‌گوی ایرانی گرامی باد ❤️

#شرح_فراق

Читать полностью…

شرح فراق

🆔 @daryush48

#لاهیجان امروز تقدیم به نگاه زیبای اهالی خوب #شرح_فراق

❤️  روح نوازی

Читать полностью…

شرح فراق

🆔 @daryush48

#لاهیجان امروز تقدیم به نگاه زیبای اهالی خوب #شرح_فراق

❤️ روح نوازی

Читать полностью…

شرح فراق

🆔 @daryush48

❣ گاهـى بـايد
براى آرام شدن
وقت بگــذاريم
مكانى زيبـا بيابيم
و به هيچ چيز فكر نكنيم

#شرح_فراق

Читать полностью…

شرح فراق

🌧 انرژی مثبت

با خودت تکرار کن

امروز سرشار ازعشق ، آرامش ، تندرستی و شادی هستم و خود را بر بلندای قله های سعادت و خوشبختی می بینم

خدایا شکرت 🙏

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🆔 @daryush48

Читать полностью…

شرح فراق

🆔 @daryush48

بلندشو ، حرکت کن و از بزرگیِ اهداف و کوچکیِ جهانت نترس !

خرده سنگی که محکم خودش را به آب انداخت ، فکرش را نمی‌کرد موجی می‌سازد و تمام برکه را تکان خواهد داد

همه‌ی ما به میزان باورمان رشد می‌کنیم و به قدر جسارتمان به هدف می‌رسیم

روز و روزگارتان سرشار از موفقیت

#شرح_فراق

Читать полностью…

شرح فراق

#حزین_لاهیچی

اگر به دامن وصل تو دست ما نرسد
کشیده‌ایم در آغوش ، آرزوی تو را

🆔 @daryush48

Читать полностью…

شرح فراق

#سعدی

باز آی کز صَبوری و دوری بسوختیم

🆔 @daryush48

Читать полностью…

شرح فراق

🆔️ @daryush48

بریم پیاده روی

Читать полностью…

شرح فراق

🆔 @daryush48

#فرهاد_فخرالدینی و تیتراژ سریال امام علی علیه السلام

#شرح_فراق

Читать полностью…
Подписаться на канал