civengut | Неотсортированное

Telegram-канал civengut - دانشکده مهندسی عمران

2704

Подписаться на канал

دانشکده مهندسی عمران

دكتر امير رضا قیامی آزاد به مدت سه سال به عنوان " مدير آموزش هاي عالي كاربردي و تخصصي دانشكدگان فني " منصوب شدند. لینک خبر:
eng.ut.ac.ir/fa/news/36082

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهتاب گودرزی

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

If you want to stay up-to-date with School of Civil Engineering, please click on the following link (or copy and paste the following link into browser) and follow our LinkedIn Page (creation date: 16 June 2023):
https://lnkd.in/eZkYTkY3

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم یاسمن کاظم نادی

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

اطلاعیه مهم در خصوص درخواست دانش‌آموختگی دانشجویان کارشناسی

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

دانشجویان کارشناسی محترمی که با ترم 4012 دارای سه ترم مشروطی هستند لطفاً در اسرع وقت درخواست مجوز ادامه تحصیل خود را در پیشخوان خدمت سیستم جامع کد 149 و نیمسال 4021 ثبت نمایند. در ضمن، در توضیحات ثبت، عبارت ”با توجه به مشروطی درخواست مجوز ادامه تحصیل را دارم” را ذکر کنند. پس از این اقدام حتما به سرکار خانم معظمی fmoazzami@ut.ac.ir ایمیل ارسال نمایند.

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

با حکم رئیس دانشگاه تهران و ضمن تشكر و قدرداني از خدمات ارزنده علمي كه طي سالهاي متمادي در راه بسط و اشاعه علم و دانش و تربيت دانشجويان متحمل شده‌اند، دکتر سیدرسول میرقادری استاد پیشکسوت دانشکده مهندسی عمران، به افتخار بازنشستگي نائل گردیدند.

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

دکتر سیدمحمد ضیاء علوی ، به مدت دو سال به عنوان سرپرست گرايش مهندسي راه و ترابری منصوب شدند.

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین یوسفی سهی

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

کانال تلگرامی زیر برای دانشجویانی که تابستان امسال کاراموزی دارند ایجاد شده است. دانشجویانی که تابستان امسال کارآموزی دارند حتما در این کانال حضور داشته باشند تا از اطلاعیه های لازم مطلع شوند.

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدامین علی‌بخشی

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

اطلاعیه اخذ واحد کارآموزی در سیستم جامع

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی طالبی

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

دکتر علی فاخر، به عنوان استاد مشاور انجمن علمي دانشجويي مهندسي عمران، دانشكده عمران دانشکدگان فني منصوب شدند.

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا صالحیان

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

دکتر مسعود تابش، به مدت دو سال به عنوان سرپرست گرايش مهندسي محیط زیست منصوب شدند.

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای شایان مظلوم

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سبا مرمرچی نیا

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

مراحل گردش کار درخواست دانش‌آموختگی دانشجویان دوره کارشناسی

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیررضا معصومی حاجی آقا

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

دکتر نوید خادمی به مدت دو سال به عنوان "نماینده امور بین الملل" دانشكده مهندسی عمران منصوب شدند.

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

دکتر علی کاوند به مدت دو سال به عنوان سرپرست گرايش ژئوتکنیک منصوب شدند.

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای پرهام حاجیان

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

/channel/internship1402

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سیدمحمد سروش شکرانی

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای طاهر صادقی چچکلو

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

ضمن تسلیت درگذشت مهندس شهاب امانت، به منظور یادبود و گرامی داشت روز چهارشنبه ۳۱ خرداد، ساعت ۱۶:۳۰ مراسم گرامی داشتی در تالار رجب بیگی در دانشکده فنی برگزار می شود.

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم هستی اقبالی

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فائزه زبرجدیان

Читать полностью…

دانشکده مهندسی عمران

دانشکده مهندسی عمران، درگذشت مهندس شهاب امانت، دانش آموخته ممتاز کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را خدمت خانواده آن مرحوم، دوستان و هم دانشکده ای ها، کارشناسان و استادان تسلیت عرض می نماید.
چهره شاد و مهربان، شخصیت متین و آرام، استعداد شگرف علمی و رویکرد مشارکت فعال وی در ارتقا امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان و استادان برای همیشه در خاطر جمعی خانواده دانشکده مهندسی عمران باقی خواهد ماند.
روحش در آرامش همیشگی باد

Читать полностью…
Подписаться на канал