charkh_charkh_abbasi | Неотсортированное

Telegram-канал charkh_charkh_abbasi - 🎡اعلام برنامه چرخ چرخ عباسی 🎡

407

آشنایی کودکان با موزه ها و شنیدن قصه های موزه توسط قصه گوها در موزه ها آشنایی کودکان با ادبیات کهن ایرانی ترویج کتابخوانی برنامه های فرهنگی و آموزشی ادمین : @charkhcharkh_abbasi Instagram.com/charkh_charkh_abbasi

Подписаться на канал
Подписаться на канал