carikalamator | Неотсортированное

Telegram-канал carikalamator - کاریکلماتور

1176

کاریکلماتور یعنی کاریکاتور کلمات... ارسال آثار برای کانال کاریکلماتور از طریق آیدی زیر: @sa_firoozi

Подписаться на канал

کاریکلماتور

🔴 تبر، به دل درخت نشست!

(وحید نوری تفت)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔴 جادوان، جاودان نمی‌مانند!

(شهرام حسن‌پور درویش)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔴 عاشق تبری هستم که در برابر درخت، سرش را پایین بیاندازد!

(فردین اَروانه)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔴 از وقتی گل روی مادرش پژمرد، باران چشم‌هایش بند نمی‌آید!

(سحر قهرمانی)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔴 زندگی‌ام کمی هوا می‌خواهد، در سرنگ...

(عذرا امینی)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔴 به میان گل‌ها رفتم، تیغم زدند!

(محمد مستقیمی)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔴 حسرت بوسه‌هایت را دو لپی می‌خورم!

(طاهر نیک‌آزاد)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔴 اخبار هواشناسی، توی دل چمدان را خالی کرد!

(فردین اَروانه)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔴 تابلوی "شنا ممنوع" پای رود بی‌آب خشکش زده بود!

(مهدی کریمی)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

📚#معرفی_کتاب_کاریکلماتور

نام اثر: مجموعه #کاریکلماتور پیاز داغ
نویسنده: موسی رئیسی وانانی
چاپ اول: مهرماه ۱۴۰۲
انتشارات: آفرینندگان
تعداد صفحات: ۶۴
این کتاب به صورت تمام رنگی، دارای ۲۹ طرح و ۹۲ کاریکلماتور بوده و در تیراژ ۱۰۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.
طراحی آثار این کتاب را محمدمهدی معارفی و طرح جلد و صفحه‌بندی را پدرام فرخ‌نیا انجام داده‌اند.

👈چند نمونه از آثار کتاب:

🔸با تفنگ سر پُر توی دلش را خالی کرد.
🔸شنا بلد نبود، غرق التماس شد.
🔸همه را ترک کرد تا با اعتیادش بماند!
🔸در ناهمواری‌های زندگی چرخ خوش شانسی‌ام پنچر شد.
🔸موش می‌دواند تا خودش پیشی بگیرد.
🔸کشاورز نمونه تمام لوح ها را درو کرد!
🔸با توپ پر آمد ولی اسلحه‌اش خالی بود.
🔸درد کلیه برایم سنگ تمام گذاشت.

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔵 اداره، جای اراده نیست!

(مهدی کریمی)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔵 قاضی چشم بست‌، متهم بی‌دار شد!

(نجیب‌الله دهزاد)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔵 سروها برگ برنده‌شان را دست پاییز نمی‌دهند!

(سعید دهفولی)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔵 از وقتی حسرت خوردن را کنار گذاشته‌ام، اشتهایم به زندگی بیشتر شده است!

(اصغر رضایی گماری)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔵 داغی را که به دلم گذاشت، برداشتم پشت دستم گذاشتم!

(مهدی فرج‌اللهی)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔵 تخفیف در جُرم‌های بزرگ را از اسم مجرم شروع کردند!

(عذرا امینی)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔵 سایه‌ها از چشمهٔ نور آب می‌خورند!

(طاهر نیک‌آزاد)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔵 نیمهٔ پر لیوان‌ها، به دلیل پول‌شویی خالی شده است!

(عباس پای‌پوزان)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔵 همیشه عاشق تصویر بر دار قالی بودم!

(موسی رئیسی)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔵 میخ از دیوار دل کند، تابلو غش کرد!

(محمدمهدی معارفی)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔵 فقر، ''سگ‌ دو'' را به رشتهٔ ورزشی تبدیل کرد!

(حسین ناژفر)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔵 چربیِ زبان، از چاقی شخصیت می‌کاهد!

(نجیب‌الله دهزاد)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔵 رو به روی دنیا می‌ایستم، تا به امید پشت نکنم!

(عذرا امینی)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔵 آتش جنگ بین‌المللی، چندزبانه بود!

(طاهر نیک‌آزاد)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔴 دنیا هم مثل لیلی، کشته‌ مرده دارد!

(مریم یوسفی)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔴 بوسه، سلاح گرم برای صلح است!

(فرهاد کاووسی)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔴 مهر و مهرجویی به پایان رسید، جهان را قتل‌‌عام فراگرفته است!

(مهدی پرنیانی)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔴 راهپیمایی سکوت، صدای کفشم را درآورد!

(طاهر نیک‌آزاد)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔴 برای دور زدن صلح، میدان جنگ دایر کردند!

(سحر قهرمانی)

@carikalamator

Читать полностью…

کاریکلماتور

🔴 سر سفره چیزی نبود، پدر و یخِ داخل پارچ باهم آب شدند!

(ابوالفضل لعل بهادر)

@carikalamator

Читать полностью…
Подписаться на канал